Hoppa innehåll

Statskontoret bereder nya statsunderstödstjänster

Statskontoret deltar i ett projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten som leds av finansministeriet. Statskontoret får som ny lagstadgad uppgift att producera webbtjänster för dem som ansöker om och de som beviljas statsunderstöd samt de myndigheter som beviljar understöd.

I helheten ingår tre webbtjänster: Administreraunderstod.fi är en tjänst för statsbidragsmyndigheter för behandling av statsunderstödsprocesserna. Sokunderstod.fi förenar ansökningarna om statsunderstöd på ett ställe. I fortsättningen kan vem som helst gå in på Granskaunderstod.fi och kontrollera hur mycket statsunderstöd som har sökts, beviljats och betalts och för vilka ändamål.

Webbtjänsterna preciseras och utvecklas enligt både de sökandes och myndigheternas behov och avsikten är att de stegvis ska tas i bruk med hjälp av pilotprojekt. Målet med projektet är att standardisera förfarandena för ansökan om och beviljande av understöd samt att göra statsunderstödsverksamheten mer transparent och effektiv. En gemensam verksamhetsmodell främjar också samarbetet mellan de myndigheter som beviljar understöd.

Följ med hur projektet och tjänsterna framskrider via Statskontorets och finansministeriets kanaler!

Statsunderstödstjänster på Statskontorets webbplats (på finska) >

Mot en smidigare och effektivare statsunderstödsverksamhet >

Information om projektet på finansministeriets webbplats >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter