Hoppa innehåll

Stöd för närståendevård kan ersättas från veterananslaget fr.o.m. 1.11.2019

Lag om rehabilitering av frontveteraner ändras 1.11.2019. Lagändringens syfte är att frontveteranerna ska få samma service som stöder boendet hemma som krigsinvaliderna.

I samband med lagändringen ersätts även stöd för närståendevård från veteranpengarna, då den som vårdas är en veteran med tecken. Kommunen kan fr.o.m. 1.11 betala närståendevårdarens arvode och övriga kostnader, som uppstår från närståendevården, från det veterananslag som fåtts av Statskontoret. Veteranens vård under närståendevårdarens semester betalas också från veterananslaget.

Till service som stöder boendet hemma tillhör även vård-, måltids- och städtjänster. Bekanta dig med kommunernas service i Statskontorets anvisningsbrev >

Krigsinvalider får utöver hemmatjänsterna direkt ersättning från Statskontoret enligt Lag om skada, ådragen i militärtjänst; bl.a. ändringsarbeten i bostaden, anstaltsvård och sjukvårdskostnader. Läs närmare om tjänster för krisgsinvalider på våra hemsidor > Dessa ersättningar gäller inte frontveteranerna.

Målgrupp: Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter