Hoppa innehåll

Tjänsten Suomi.fi-betalningar blir avgiftsbelagd i början av 2020

En kvinna och en man arbetar på sina datorn och pratar i mötet.Regeringens proposition med förslag till ändring av KaPA-lagen har framskridit till riksdagsbehandling. Med lagändringen blir tjänsten Suomi.fi-betalningar avgiftsbelagd i början av nästa år. Fram till slutet av 2019 är Suomi.fi-betalningar en avgiftsfri tjänst för alla organisationer som använder den.

Suomi.fi-betalningar är en samlings- och administrationstjänst för nätbetalningar inom hela den offentliga förvaltningen. Den möjliggör trygga betalningar till organisationer inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten måste användas enligt KaPA-lagen. Lagen kallas också Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

Med lagändringen blir tjänsten Suomi.fi-betalningar avgiftsbelagd från och med den 1 januari 2020. Ansvarig för vidarefakturering av kostnaderna för tjänsten är Statskontoret.

I KaPa-lagen definieras vilka av de organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter är skyldiga att börja använda betalningstjänsten. Sådana organisationer är bland annat kommunerna och övriga kommunorganisationer samt statens bokföringsenheter. Med betalningstjänsten kan kunderna hos organisationerna inom den offentliga förvaltningen göra nätbetalningar till de organisationer som använder tjänsten, såsom kommuner och statliga myndigheter. Avsikten med en enhetlig tjänst är att spara på organisationens resurser när det gäller ekonomiförvaltning och generera kostnadsbesparingar. För tjänsten kan även centraliserad support och servicehantering erbjudas.

Tjänsten Suomi.fi-betalningar överför myndighetsavgifter från medborgare till organisationer inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten kan anslutas till en befintlig e-tjänst eller en ny tjänst under utveckling. Den kan även ersätta personliga besök vid enheter. Tjänsten Suomi.fi-betalningar godkänner olika betalningssätt, såsom nätbetalningar till de flesta banker, debit- och creditkorten Visa- och Mastercard samt kreditkortet American Express. För närvarande produceras tjänsten av Paytrail Oyj, som Statskontoret genom en konkurrensutsättning valt till serviceproducent.

Läs igenom regeringens proposition om ändring av KaPA-lagen.

Preliminär information om kommande prissättning och betalning i tjänsten Suomi.fi-betalningar kan fås från verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter