Hyppää sisältöön

Omaishoidon tuki 1.11.2019 alkaen rintamaveteraanimäärärahan piiriin

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta muuttuu 1.11.2019. Lain muutoksen tarkoituksena on taata rintamaveteraaneille samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille.

Lain muutoksen yhteydessä myös omaishoidon tuki tulee veteraanirahoista korvattavaksi silloin kun hoidettava on tunnuksen omaava veteraani. Kunta voi 1.11. lähtien ottaa omaishoitajan palkkion ja muut omaishoidosta aiheutuvat kulut Valtiokonttorilta saamastaan veteraanimäärärahasta. Myös veteraanin hoito omaishoitajan loman aikana kustannetaan veteraanimäärärahoilla.

Kotona asumista tukevina palveluina korvataan myös hoito-, ateria- ja siivouspalveluja. Tutustu tarkemmin kuntien ohjekirjeeseen >

Sotainvalidit saavat kotipalvelujen lisäksi suoraan Valtiokonttorista sotilasvammalain perusteella korvausta mm. asunnonmuutostöihin, laitoshoitoon ja sairaanhoitokuluihin. Tutustu tarkemmin Sotainvalidien palvelut-sivustollamme >  Nämä korvaukset eivät koske rintamaveteraaneja.

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset