Hoppa innehåll

Trevlig nationell veterandag 2024!

Vi önskar våra krigsveteraner och deras familjer en trevlig nationell veterandag!

Samtidigt vill vi påminna om den nyligen införda ändringen i militärskadelagen som trädde i kraft i början av april. Tack vare denna ändring behöver krigsinvalider inte längre betala hyra för sin servicebostad. Detta är ett välkommet stöd för våra krigsveteraner med funktionsnedsättningar.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter