Hoppa innehåll

Har du redan tillgång till Suomi.fi-meddelanden? Debetsedlarna för fordonsskatt överförs till Suomi.fi-meddelanden i november 2023

Om du endast får debetsedeln för fordonsskatt i pappersform och använder Suomi.fi-meddelanden eller tjänsten OmaPosti, får du från och med 1.11.2023 debetsedeln för fordonsskatt direkt i elektronisk form i stället för i pappersform.

Transport- och kommunikationsverket Traficom skickar årligen ut cirka 7,5 miljoner debetsedlar för fordonsskatt. Drygt hälften av dessa skickas ännu per post, som traditionell pappersfaktura. Det kostar samhället över fyra miljoner euro årligen att skicka ut pappersfakturor. Statskontoret strävar efter att främja digitaliseringen och e-faktureringen i Finland.

— Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden eller tjänsten OmaPosti bidrar man inte bara till att minska statens kostnader utan också till att spara miljön. Så länge man minns att inte bli och vänta på pappersposten hittar man behändigt debetsedlarna för fordonsskatt bland Suomi.fi-meddelanden eller i OmaPosti, tipsar betalningsrörelsechef Tarja Tapio vid Statskontoret.

Suomi.fi-meddelanden som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tas i bruk för att skicka debetsedeln för fordonsskatt från och med 1.11.2023. Därefter kommer de kunder som hittills fått debetsedlarna för fordonsskatt som traditionell papperspost och som använder Suomi.fi-meddelanden att få debetsedlarna för fordonsskatt och andra handlingar som gäller fordonsbeskattning endast i elektronisk form i Suomi.fi-meddelanden. Om kunden använder tjänsten OmaPosti, skickas handlingarna i anslutning till fordonsbeskattningen elektroniskt till OmaPosti.

E-faktura det mest okomplicerade sättet att betala fordonsskatt

Genom att beställa fordonsbiljetten som e-faktura, skickas debetsedeln direkt till nätbanken i stället för till Suomi.fi-meddelanden.

— E-faktura är det mest okomplicerade sättet att betala fordonsskatt.

Man behöver inte oroa sig för förfallodagen och alla uppgifter på fakturan är färdigt ifyllda, upplyser betalningsrörelsechef Tapio. Du får tillgång till e-fakturan genom att ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank. För detta behöver du kundkoden för fordonsbeskattning. Kundkoden anges på debetsedeln för fordonsskatt och du kan också kontrollera den i Traficoms e-tjänster under Mina ärenden.

Mer information:

Bekanta dig med nätfaktureringsstatistiken här.
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi
Suomi.fi-meddelanden
Beställ e-faktura

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter