Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 2/2023 har publicerats

tussilagorStatskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 2/2023 har publicerats den 20 april 2023. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt

Anmälan till Valtio Expo pågår
EU:s återhämtningsfinansiering till över 700 stödmottagare i Finland
Jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd kan ansökas 1.6.

Ekonomi

Statskontorets förslag till statens bokslut för 2022 är färdigt
Årsöversikten över statens skuldförvaltning har publicerats
Ibruktagande av koden för upphandlingsavtalet
Undersök offentliga upphandlingar – vad används medlen till?
Statskontoret är Finlands Peppol-myndighet
Kommunernas digitaliseringsvecka 5.-9.6.2023
Nya föreskrifter och instruktioner

Kunskap

Ta i bruk den ekonomiska information som kommunerna och välfärdsområdena har rapporterat i Granskaforvaltningen.fi-tjänsten och i gränssnittet!
Utredningen om informationsledningsläget i kommunerna har inletts

Arbetsliv

Diskussionsplattform för utvecklare
Ansök om Kaiku-utvecklingspengar

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 2/2023

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter