Hoppa innehåll

Statliga ämbetsverks fakturor kan nu också betalas med MobilePay

Finland är en föregångare inom digitalisering även inom statens tjänster, och i höstens elektroniska fakturering inleds en ny fas. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet inför MobilePay som betalningssätt till de statliga ämbetsverkens försäljningsfakturor. Målet är att främja ökad elektronisk fakturering och underlätta kontakten med ämbetsverken.

Palkeet är ett servicecenter för statens ekonomi- och personalförvaltning som bland annat sköter ämbetsverkens försäljningsfakturor. I framtiden blir det betydligt lättare och snabbare att betala statens fakturor när Palkeet inför MobilePay som betalningssätt. Pappersfakturor kan betalas genom att skanna QR-koden på fakturan med MobilePay-appen. Till exempel fakturor som kommit till tjänsten Suomi.fi-meddelanden betalar du behändigt genom att klicka på knappen Betala med MobilePay, varefter du kan godkänna betalningen i applikationen med en svep.

– Samarbetet med MobilePay stöder vårt mål att digitalisera statens försäljningsfakturor och vi hoppas att minst hälften av de utgående fakturorna inom den närmaste framtiden förmedlas elektroniskt, berättar projektchef Kirsi Launomaa vid Statskontoret.

– Det är fint att ingå samarbete med MobilePay och på detta sätt erbjuda allt mångsidigare betalningssätt för dem som besöker statens ämbetsverk, gläder sig Palkeets processkoordinator Tomi Lappalainen.

Ämbetsverken tar i bruk betalningssätt stegvis. Målet är att betalningssättet används för personkundernas fakturering nästa år. Valvira, Patent- och registerstyrelsen och Domstolsverket har använt betalningssättet sedan våren 2021.

– Jag är mycket glad över vårt samarbete med de statliga myndigheterna, eftersom vi på detta sätt är med och möjliggör en allt högre elektronisk faktureringsnivå i Finland och underlättar MobilePays vardag på ett bredare plan även när det gäller betalning av fakturor, summerar MobilePays verkställande direktör Perttu Kröger.

Mer information:

Kirsi Launomaa
projektchef, Statskontoret
kirsi.launomaa@valtiokonttori.fi

Tomi Lappalainen
processkoordinator, Palkeet
tomi.lappalainen@palkeet.fi

Perttu Kröger
CEO, MobilePay
perttu.kroger@mobilepay.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter