Hoppa innehåll

Statskontoret.fi:s småutvecklingsrunda nådde mål

Vi har nyligen publicerat förnyelser på webbplatsen Statskontoret.fi, där våra kunder också har bidragit till genomförandet via kundrådet som lanserades i somras. Förnyelserna gäller strukturen och användbarheten på våra tjänstesidor samt sökfunktionen på sidan Föreskrifter och instruktioner.

Vi vill varmt tacka alla våra kundrådsledamöter som svarade på uppgifterna relaterade till förnyelserna och gav oss värdefull feedback till stöd för vårt utvecklingsarbete!

Vad förändrades?

När det gäller tjänsterna är de största förändringarna relaterade till användargränssnittet på tjänstegruppsidorna. I stället för den tidigare lösningen baserad på flikar kan tjänster på tjänstegruppsidan filtreras efter bland annat målgrupper eller nyckelord. Vi hoppas att denna förändring kommer att klargöra sökandet efter tjänster, eftersom användargränssnittet med sökverktyg placerade i den vänstra kolumnen på sidan nu är logiskt liknande innehållet på webbplatsen som bygger på andra sökningar.

Tjänstesidorna förnyades också lite grann  genom att flikvyn förtydligades och kundtjänstens kontaktinformation flyttades från botten av sidan till högerkolumnen för bättre synlighet. Tjänsterna fick också sin egen samlingssida, där tjänsterna nu är grupperade på ett något nytt sätt, när den tidigare tjänstegruppen “Övriga tjänster” avvecklades och tjänsterna under den fick sina egna “hembon”. Från den samlingssidan kan en återvändande användare också se de senast visade tjänsterna, om hen har godkänt webbplatsens cookies. Dessutom stiger några aktuella tjänster till erbjudandet i början av sidan.

Du kan bekanta dig med förnyelsen här: statskontoret.fi/tjänster/

Hur verkar förnyelsen? Ge feedback!

Som vi vet är webbsidor aldrig heltfärdiga och även nu har vi efter publiceringen upptäckt små brister, som vi fixar i ordning under de närmaste veckorna. Vi hoppas också få feedback från våra kunder om denna förnyelse och du kan ge den via länken nedan.

GE OSS FEEDBACK OM FÖRNYELSEN (PÅ FINSKA) >

Med i kundrådet?

Skulle du vilja komma med till den inre kretsen av utvecklare gällande Statskontorets tjänster? Genom att svara på enkäten som öppnas bakom länken nedan har du möjlighet att gå med i Statskontorets webbtjänsters kundråd. Med enkäten kartlägger vi vilka kundgrupper du kunde tillhöra och vilka av våra tjänster du kunde använda på basis av det.

Svara på enkäten här (på finska) >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter