Hoppa innehåll

Serviceavbrott i Statskontorets skadeersättnings-applikation 28.5-3.6.2019

Statskontorets skadeersättnings-applikation har serviceavbrott p.g.a. underhåll av datasystem, som varar i ungefär en vecka. Tyvärr betyder detta att vi varken kan förbereda, göra eller granska beslut under denna tid. Ansökningar kan skickas som vanligt, men handläggning av ärendet börjar först efter 3.6.

Eftersom vi inte kommer in i systemet, är även telefonservicen ur bruk.

Handläggningsavbrottet gäller följande skador:

  • arbetsolyckor
  • yrkessjukdomar
  • olycksfall i militärtjänst
  • olycksfall i krishanteringsuppdrag
  • reseskador utomlands

I brådskande fall som gäller betalningsförbindelser kan kontakt tas via e-post till följande adresser:

Vi beklagar fördröjningen av ditt ersättningsärende som orsakats p.g.a. avbrottet.

Tilläggsinformation:
Servicechef Päivi Kaukinen, tel. 0295 50 2748

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter