Hoppa innehåll

Projektet Nordic Smart Government svarar på regeringsprogrammets målsättningar för att utnyttja ekonomiska uppgifter

Enligt regeringsprogrammet vill Finland vara en föregångare inom realtidsekonomin. I praktiken betyder detta att till exempel uppgifter om affärstransaktioner kan överföras i elektroniskt format och i realtid från ett företag till ett annat och från företagen till myndigheterna. För att informationsutbytet ska ske automatiskt behövs kvitton och fakturor i elektroniskt format, vilket regeringsprogrammet uppmuntrar till.

Det nya regeringsprogrammet konstaterar att myndighetssatsningar på elektroniska tjänster skapar en grund för nya innovationer från företag och minskar i bästa fall på företagens kostnader. Projektet Nordic Smart Government (NSG) som bildats av de nordiska handelsregistermyndigheterna har samma syfte, och utvidgar regeringens målsättningar till en samnordisk nivå. Syftet är att automatisera flödet av ekonomisk information mellan företag i de nordiska länderna.

I Finland leds NSG-projektet av Patent- och registerstyrelsen i samarbete med Statskontoret och Skatteförvaltningen. Statskontoret har utvecklat nätfakturering och elektroniska kvitton och nu fortsätter arbetet också på nordisk nivå i och med NSG-projektet. Skatteförvaltningen deltar aktivt i utvecklingen, eftersom en automatiserad ekonomiförvaltning också skulle underlätta företagsbeskattningen.

Inom ramen för NSG-projektet ordnas det i Finland i november en lösningsinriktad workshop, ett så kallat Hackathon-veckoslut i samarbete med Aalto-universitetet och Accenture. Temat för utmaningarna som behöver lösas är underlättandet av företagsverksamhet samt nya tjänster som kan byggas med hjälp av elektronisk ekonomisk information. För tillfället söker vi företag och partner till workshops i augusti för att specficera innehållet av Hackathon-veckoslutet som äger rum i november. Intresserade är välkomna att kontakta personerna som kan ge ytterligare information.

NSG-projektet finansieras av Nordic Innovation som fungerar i samband med Nordiska ministerrådet. Läs mera om projektet på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Ytterligare information

Projektet Nordic Smart Government:

Projektchefer
Terhi Maijala
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5300
Sanna Esterinen
Skatteförvaltningen
tfn 029 512 4409

Biträdande direktör
Tanja Wistbacka
Statskontoret
tfn 029 550 3293

Statskontorets projekt för nätfakturor och e-kvitton:

Betalningsrörelsechef
Keijo Kettunen
Statskontoret
tfn 029 550 2408

Se hur Statskontoret främjar automatiseringen av ekonomiförvaltningen och realtidsekonomin i det finska samhället:

Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter