Hoppa innehåll

Webbplatsen Statsskuld.fi förnyades

Webbplatsen Statsskuld.fi har förnyats. Den nya webbplatsen publicerades måndagen den 27 maj.

På webbplatsen finns information om och statistik över statens skuldförvaltning och statsskulden. Webbplatsen riktas i första hand till marknadsaktörer, såsom investerare, banker och kreditvärderingsinstitut, men också till myndigheter, medier och medborgare.

Webbplatsens visuella utseende och innehåll har förnyats, till exempel har avsnittet Statistik uppdaterats. De viktigaste statistiska uppgifterna om statskulden finns som färdiga bilder på webbplatsen, men användarna kan också ladda ner informationen som excel- eller csv-filer till sin egen dator.

Länkarna till den gamla webbplatsen fungerar inte längre efter att den nya webbplatsen har publicerats. Ta kontakt med oss vid eventuella problem så vägleder vi dig till rätt information.

Mer information: kommunikationsexpert Suvi Asikainen, tfn 0295 50 2302, fornamn.efternamn@statskontoret.fi

◄ Alla nyheter