Sökresultaten

Teknisk störning gällande kostnadsstödets kundmeddelanden

Det har skett en teknisk störning på Statskontoret som medfört att kundmeddelanden har skickats till fel e-postadresser. I dessa meddelanden nämns det att kostnadsstödsansökan är initierad och även det sökande företagets namn och FO-nummer anges.  Alla uppgifter som förmedlats i meddelandet är offentliga och de finns även tillgängliga på Statistik-sidan på kostnadsstödets webbplats. Företagens sekretessbelagda..
Teknisk störning gällande kostnadsstödets kundmeddelanden

Information till media om evenemangsgarantin

Statistik: Evenemangsgaranti > Pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden finns i Statskontorets mediarum Mediarum > Kontaktuppgifter media: Divisionschef Jyri Tapper, tfn. 029 550 2950 – Medborgarstjänster, Statskontoret Kommunikationschef Hani Olsson, tfn. 0295 50 3303 – Medborgarstjänster, Statskontoret Kommunikationskoordinator Eeva Holopainen, tfn. 0295 50 2266 – Evenemangsgaranti

Statistik: Evenemangsgaranti

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Information till media om ersättning för stängning

Statistik: Ersättning för stängning > Pressmeddelanden Senaste pressemeddelanden finns i Statskontorets mediarum Mediarum > Kontaktuppgifter media: Divisionschef Jyri Tapper, tfn. 029 550 2950 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationschef Hani Olsson, tfn. 0295 50 3303 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationskoordinator Kirsi Heimonen, tfn. 0295 50 2264 – Ersättning för stängning

Information till media om kostnadsstödet

Statistik om kostnadsstödet > Pressmeddelanden Senaste pressemeddelanden finns i Statskontorets mediarum Till mediarummet > Kontaktuppgifter media: Divisionschef Jyri Tapper, tfn. 029 550 2950 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationschef Hani Olsson, tfn. 0295 50 3303 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationskoordinator Paula Minkkinen, tfn. 0295 50 2173 – Företagens kostnadsstöd

Statskontorets webbtjänster uppdateras 10.6.2021

Statskontorets webbtjänster uppdateras den 10.6. fr.o.m. kl. 16. Under uppdateringsarbetet kan alla våra webbtjänster uppleva flera minuters driftstopp. Den elektroniska tjänsten (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) fungerar också normalt under uppgraderingsarbetet. Vi använder också sociala medier för att förmedla information om uppgraderingsjobbet. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet kan medföra.
Statskontorets webbtjänster uppdateras 10.6.2021

Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Statskontorets första ansvarsexpert Katri Kanerva inledde sitt arbete i början av maj. Vad gör Statskontorets expert och varför är ansvarsfullhet viktigt även i statsförvaltningens kontext? En uppgift gav upphov till ett drömjobb Kanerva kom ursprungligen till Statskontoret som högskolepraktikant 2016. Efter sin praktik blev hon kvar i styr- och utvecklingsuppgifter inom redovisningsväsendet och arbetade länge..
Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Varför lönar det sig för evenemangsarrangören att vänta tills e-tjänstens elektroniska formulär öppnas den 15.6?

Statskontoret önskar att evenemangsarrangörerna om möjligt väntar tills den elektroniska ansökningen öppnas och att pdf-/pappersansökningar bara skickas för de evenemang som ordnas i början på juni. E-tjänsten öppnas 15.6 och Statskontoret ordnar i det skedet ett separat webbinarium om ansökningen av evenemangsgarantin. E-tjänstens elektroniska formulär har flera fördelar jämfört med pappers- och pdf-blanketten: Inloggningen till..

När betalas ersättningarna?

Ansökan om ersättning börjar 15.9.2021 och slutar 7.12.2021. Statskontoret hanterar inskickade ansökningar snarast möjligt.

Vad menas med en etablerad och professionell evenemangsarrangör?

Av en etablerad och professionell evenemangsarrangör förutsätts det att företaget har ett FO-nummer och momspliktig omsättning på över 150 000 eur för år 2019. Utöver det ska företaget sysselsätta för minst ett manår när det gäller evenemangsverksamheten. Manår betyder arbetsmängd som motsvarar ett heltidsarbete för en person per år. Ett manår kan omfatta flera personers..

Vilka evenemang hör till evenemangsgarantin?

Till evenemangsgarantin hör öppna evenemang som ordnas för över 200 personer under tidsperioden 1.6. – 7.12.2021. Evenemangsarrangören ska uppfylla kriterierna för en professionell evenemangsarrangör. Evenemanget kan vara till exempel konst- eller kulturfestival, konsert, utställning, idrottsevenemang, musikfestival, mässa eller annat motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet under hela året eller på serienivå.

Kan ensamföretagare ansöka om evenemangsgaranti?

Ja. Ifall ensamföretagaren uppfyller villkoren för professionell evenemangsarrangör samt övriga kriterier för beviljande av stöd, kan även ensamföretagare beviljas evenemangsgaranti.

Kan evenemangsgaranti sökas med pappersansökan?

Ja. Ansökningsforumläret i pappersformat kan fås som returpost från e-postadressen: paperilomake.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi. I returmeddelandet finns som bilaga ansökningsformuläret på finska, svenska och engelska. Ansökninge kan skickas till Statskontoret antingen per e-post eller som postförsändelse.

Vad finns det för hinder för betalning av ersättning enligt evenemangsgarantin?

Ersättning enligt evenemangsgarantin beviljas inte i följande situationer: Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret. Företaget har försummat sin redovisningsskyldighet för beskattningen. Företaget har skatteskulder införda i skatteskuldsregistret. Utsökningen kräver företaget på obetalade skatter. Företagets huvudbransch är inom primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbruksnäringen. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstolen..

Vilka kostnader ersätts?

Ersättningsbara kostnader är till exempel hyra för evenemangslokaler, artist- och programtjänster, kostnader för evenemangsteknologitjänster, försäljning och uthyrning, kostnader för evenemangskontruktion, försäljning och uthyrning, biljettförsäljningstjänster, planerings-, konsultations-och övriga evenemangstjänster, digitala evenemangstjänster, kostnader som orsakats av organiseringen av evenemanget samt övriga kostnader för evenemangsbranschen specialtjänster.

Hur beaktas underleverantörerna i evenemangsgarantin?

Endast evenemangsarrangören, som i sin ansökan anger de underleverantörer som hör till evenemangsgarantin, kan ansöka om evenemangsgaranti. I garantiansökningen ska rollen för varje underleverantör och andel av evenemangets totalkostnader anges. Evememangen inklusive underleverantörer som beviljats garantin, publiceras på Statskontorets webbsida. Underleverantörerna kan enligt beviljad garanti ansöka om ersättning direkt från Statskontoret, ifall evenemanget efter beviljandet..

Hur och när ansöker man om evenemangsgaranti?

Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti från Statskontoret. Evenemangsgaranti kan sökas 1.6.-31.8.2021. Evenemangsgarantins e-tjänst öppnas 15.6. I början på juni kan evenemangsgaranti sökas med pdf-formulär. Vi rekommenderar, om möjligt, att använda det elektroniska formuläret, ifall evenemanget inte ordnas i början på juni. Den till evenemangsgarantin relaterade ansökningen om ersättning är 15.9.-17.12.2021.