Hoppa innehåll


Kommunekonomins informationstjänst

 • Kommuninformationsprogrammet

  Syftet med programmet för utveckling av statistikföring och informationsförsörjning i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter (Kommuninformationsprogrammet) är att utveckla produktionen av och tillgången till sådana ekonomiuppgifter som gäller kommuner och samkommuner och som behövs för beslutsfattande om planen för de offentliga finanserna, kommunekonomiprogrammet samt kommunernas eget beslutsfattande.

  Det funktionella målet med Kommuninformationsprogrammets uppnås med följande åtgärder:

 • Insamlingen av kommunernas ekonomiska information (Statistikcentralen)

  Insamlingen av kommunernas ekonomiska information sköts för tillfället av Statistikcentralen.

  Insamlingen av kommunernas ekonomiska information grundar sig på statistiklagen (280/2004)

  Kommunekonomins datainsamling

  På Statistikcentralens webbplats finns mer detaljerad information om den informationsinsamling som görs kvartalsvis:

 • Kommuninformationslotsen

  Kommuninformationslotsen hjälper kommunerna att genomföra reformen av den ekonomiska informationen.

  I kommuninformationslotsen:

  • finns information om reformen på ett och samma ställe,
  • erbjuds stöd av andra i samma situation,
  • kan du ställa frågor och få svar,
  • hittar du olika verksamhetsanvisningar och enhetliga modeller.

  Länk till Kommuninformationslotsen >

  Video om kommuninformationslotsen på YouTube >

 • Spetsprojektet Gemensam informationsförvaltning

  Projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) ingår i spetsprojektet Offentliga tjänster digitaliseras. Projektets mål är att skapa förutsättningar för en gemensam informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och stärka en systematisk och målinriktad definiering och behandling av informationen. Därtill uppmuntrar man till att effektivisera användningen av befintlig information mångsidigt med hjälp av åtgärderna i projektet. För aktörer inom den offentliga förvaltningen innebär projektet en digitalisering av bakgrundsprocesserna för informationsproduktionen.

  Kommun- och landskapsekonomins informationstjänst står i ett tydligt beroendeförhållande till nedanstående arbetspaket inom YTI-projektet:

  • 2 Metod och verktyg för samverkan,
  • 4 Samverkan mellan kommunernas ekonomiska information

  Länk till YTI:s webbplats: Spetsprojektets webbplats