Hoppa innehåll


Kommunekonomins informationstjänst

 • Instruktioner för innehållet i Kommunekonomis infromationtjänst

  En beskrivning och aktivitetsspecifik vägledning från den finansiella rapporteringsprocessen till användningen av informationen.

  Guiden håller på att utarbetas

 • Inloggning till Kommunekonomins informationstjänst

  På Kommunekonimins informationstjänst kan kommuner och samkommuner se, godkänna och rapportera sina ekonomiska information.

  Logga in på Kommunekonomins informationtjänst >

  Sök efter användar-ID

  På begäran av Statskontoret har kommunerna och samkommunerna meddelat rollen som deras auktoriserade användare under november-december 2019. Om några ändringar görs i den inlämnade informationen eller ytterligare rättigheter krävs, använd länken till frågeformuläret nedan.

  Det finns tre olika roller i ärendehanteringen:

  • rapporterare av uppgifter,
  • kommenterare och
  • godkännare.

  Budget- och planinformation för 2020 kan inte rapporteras till Kommunekonomins informationstjänst utan ett korrekt användarnamn.

  Sök efter användar-ID genom att besvara frågeformuläret >

 • Skickande av material med Excelblankett

  Kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan skickas till Kommunekonomins informationstjänst och godkänns i informationstjänsten senast 15 januari 2020.

  Excel-formuläret används för närvarande endast för rapportering som helhet:

  • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS)

  EXCELBLANKETTEN KAN LADDAS NER HÄR >

  I bruksanvisningen nedan beskrivs hur kommunernas budget- och ekonomiplanuppgifter skickas in med Excelblanketten.

  EN BRUKSANVISNING FÖR EXCELBLANKETTEN KAN LADDAS NER HÄR >

  Om du vill kan du också ladda ner en cellkarta med fältidentifierare enligt taxonomin i Excelformat nedan.

  EN CELLKARTA FÖR EXCELBLANKETTEN KAN LADDAS NER HÄR >

 • Leverans av material via webbplatsen

  För tillfället är det möjligt att skicka XBRL-instansdokument eller CSV-filer i enlighet med taxonomin för kommunekonomi till Kommunekonomins informationstjänst. Tjänsten kan skapa nödvändiga XBRL-instansdokument av filerna.

  Adress till uppladdningssidan för material: xxx

  Användarnamn: I fältet anges avsändarens e-postadress. E-postadressen måste vara densamma som e-postadressen för den beviljade licensen.

  Lösenord: Lösenordet måste vara detsamma som det som anges vid registrering / aktivering av licensen (till Godkännandetjänsten).

  Material: Fil som ska skickas.

  Materialets typ: Typ av material som ska skickas.

 • Sökning av ekonomisk information

  Se ekonomiska information på Tutkihallintoa.fi

  Kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter publiceras i tjänsten Tutkihallintoa.fi så snart kommunen har godkänt dem i Kommunekonomins informationstjänst. Du kan se informationen från visuella rapporter och jämföra data från olika kommuner med varandra. Tjänsten öppnas i början av 2020.

  Kolla in testversionen av Tutkihallintoa.fi (på finska) >

  Sök efter information från gränssnittet

  Godkända data och överförs till registertjänsten är tillgängliga via gränssnittet.

  Instruktionen nedan uppdateras.Den är ännu inte tillgängligt.

  ANVISNINGAR ATT TESTA GRÄNSSNITTET (PÅ FINSKA) >