Hoppa innehåll

Pressmeddelande: Nästan 21 miljoner har betalats ut i kostnadsstöd

Fler än tusen företag får lättnad i coronanöden.

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret öppnades den 21 december 2020. Fram till måndagen den 4 januari 2020 har över 1 100 företag beviljats sammanlagt nästan 21 miljoner euro i stöd. Mest stöd har beviljats förplägnadsverksamheten (2,6 miljoner euro).

Under de första två veckorna har cirka 6 400 stödansökningar inkommit. Ansökningarnas behandlingstid (median) är 17 timmar, och hittills har 63 procent av de inkomna ansökningarna behandlats.
”Vi har lyckats utveckla en mycket effektiv ansöknings- och behandlingsprocess med hjälp av data och erfarenhet som uppstått under den första stödomgången”, berättar Jyri Tapper, divisionschef vid Statskontoret.

Stöd beviljas nu oberoende av bransch

Verksamhetsområden som omfattas av stödet definieras i statsrådets förordning. Även företag som inte finns på branschlistan kan dock få kostnadsstöd av särskilt vägande skäl, ifall omsättningen har minskat med över 30 % på grund av COVID19-pandemin. Ett särskilt vägande skäl kan till exempel anses vara en begränsning som försvårat idkandet av näring, på grund av vilken omsättningen har minskat.

”Vi strävar efter att nå alla företag, samt föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet, som är berättigade till kostnadsstöd, oberoende av verksamhetsområde. Fram till i går hade 57 % av de sökande kommit från andra branscher än de som fastställts i förordningen, och nästan 7 miljoner euro har betalats ut i kostnadsstöd utanför branschlistan”, preciserar Tapper.

Före ansökan bör man kontrollera att kriterierna uppfylls

För att få stöd måste företagets omsättning ha sjunkit med över 30 % jämfört med jämförelseperioden. Hittills har den vanligaste orsaken till att stödansökningen avslagits varit att detta villkor inte uppfyllts.

Den näst vanligaste orsaken till avslag har varit att stödbeloppet skulle ha blivit under 2 000 euro, vilket enligt lagen är det minsta stödbeloppet som betalas ut. Stödbeloppet och överskridandet av den nedre gränsen kan uppskattas med hjälp av räknaren och tabellen >.

Den tredje vanligaste orsaken till avslag är hinder som Skatteförvaltningen meddelat. Statskontoret påminner att man endast kan ansöka om kostnadsstöd en gång: ”Före ansökan lönar det sig att bekanta sig med stödets villkor och säkerställa att företaget inte exempelvis har skatteskulder”, uppmanar Tapper.

Tack till kundtjänsten

Telefontjänsten för kostnadsstöd för företag har mottagit 185 samtal (4.1) och svarsprocenten är 95 %.

Statskontoret samlar in respons av kunderna på kundtjänstens kvalitet. Medelvärdet för kundnöjdheten är 9,5 (på skalan 4–10).

Information om ansökan om kostnadsstöd och aktuell information om antalet ansökningar om kostnadsstöd och de beslut som fattats finns på servicesidan >.

Ytterliggare information till media:
Jyri Tapper, divisionschef, tfn. +358 295 502 950

 

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter