Hyppää sisältöön

Tiedote: Kustannustukea maksettu lähes 21 miljoonaa euroa

Jo yli tuhat yritystä on saanut helpotusta korona-ahdinkoon.

Kustannustuen haku Valtiokonttorista avautui 21.12.2020. Tukea on myönnetty maanantaihin 4.1.2020 mennessä yli 1 100 yritykselle yhteensä lähes 21 miljoonaa euroa. Eniten tukea on myönnetty ravitsemistoiminnan alalle (2,6 miljoonaa euroa).

Tukihakemuksia on ensimmäisen kahden viikon aikana saapunut noin 6 400 kappaletta. Hakemusten käsittelyaika (mediaani) on 17 tuntia, ja tähän mennessä tulleista hakemuksista on käsitelty 63 prosenttia.
”Olemme onnistuneet kehittämään varsin tehokkaan haku- ja käsittelyprosessin ensimmäisen tukikierroksen aikana syntyneen datan ja kokemusten avulla”, kertoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Tukea myönnetään nyt toimialasta riippumatta

Tuen piiriin kuuluvat toimialat on määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Myös toimialalistauksen ulkopuolelle jäävä yritys voi kuitenkin saada kustannustukea erityisen painavista syistä, mikäli liikevaihto on laskenut yli 30 % COVID19-pandemian vuoksi. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi elinkeinon harjoittamista vaikeuttanut rajoitus, jonka vuoksi liikevaihto on laskenut.

”Pyrimme tavoittamaan kaikki kustannustukeen oikeutetut yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt toimialasta riippumatta. Eiliseen mennessä 57 % hakijoista on tullut asetuksessa määriteltyjen toimialojen ulkopuolelta, ja kustannustukea on maksettu toimialalistan ulkopuolelle lähes 7 miljoonaa euroa”, Tapper tarkentaa.

Hakukelpoisuus kannattaa tarkistaa ennen hakua

Tukea saadakseen yrityksen liikevaihdon on oltava pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden. Tähän mennessä yleisin syy tuen hylkäämiselle on ollut se, että tämä ehto ei ole täyttynyt.

Toiseksi yleisin syy hylkäykselle on ollut, että maksettava tukisumma olisi jäänyt alle 2 000 euron, joka on lain mukaan pienin maksettava tuki. Tuen määrää ja alarajan ylittymistä voi arvioida laskurin ja taulukon avulla >.

Kolmanneksi yleisin syy hylkäykselle on Verohallinnon ilmoittama este. Valtiokonttori muistuttaa, että kustannustukea voi hakea vain kerran: ”Ennen hakemista kannattaa tutustua tuen ehtoihin ja varmistaa, että yrityksellä ei ole esimerkiksi verovelkaa”, Tapper kehottaa.

Asiakaspalvelulle kiitosta

Yritysten kustannustuen puhelinpalveluun on tullut 185 puhelua ja vastausprosentti on 95 %.

Valtiokonttori kerää asiakkailta palautetta asiakaspalvelun laadusta. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 9,5 (asteikolla 4–10).

Tietoa kustannustuen hakemisesta löytyy kustannustuen palvelusivulta > sekä ajantasaista tietoa kustannustukihakemusten määrästä ja tehdyistä päätöksistä tilastoja kustannustuesta sivulta >.

Median yhteydenotot:

Toimialajohtaja Jyri Tapper, puh. 0295 502 950

Kohderyhmä: Yhdistykset ja järjestöt Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset