Hoppa innehåll

Pressmeddelande: Kostnadsstöd har betalats till ett belopp på över 33 miljoner euro

Antalet ansökningar är större än under den första omgången.

Företagen har redan i tre veckor kunnat ansöka om kostnadsstöd hos Statskontoret.

Sammanlagt 8 226 stödansökningar har inkommit. Det är 2 298 fler än under de tre första veckorna av den första ansökningsomgången för kostnadsstöd, då 5 928 ansökningar inkom.

Hittills har över 33 miljoner euro betalats ut i stöd. Både de företag som ansökt om stöd och det utbetalda kostnadsstödet är alltså i detta skede större än under de första veckorna i den första ansökningsomgången. Stödet har nu betalats ut till ett belopp av nästan 10,5 miljoner euro mer än under de första veckorna av den första ansökningsomgången.

Kunderna har också varit nöjda med Statskontorets service. Medeltalet för kundresponsen i telefontjänsten och chatten är 9 (på skalan 4–10). “Bakom talen Statskontorets erfarenhet av den första ansökningsomgången samt smidig utveckling, elektronisk kundservice, serviceorienterad planering och engagerade experter”, berättar Statskontorets divisionschef Jyri Tapper.

Kostnadsstöd kan sökas fram till 26.2.2021 – det lönar sig att ansöka nu

Hittills har i genomsnitt 373 ansökningar om kostnadsstöd inkommit per dag. Under föregående ansökningsomgång inkom i genomsnitt 284 ansökningar per dag.

Ansökningskanalen öppnades strax före jul och antalet ansökningar kommer sannolikt att öka mot slutet av ansökningstiden. Under stödets första ansökningsomgång inkom särskilt många ansökningar under den näst sista ansökningsveckan.

Även om man hinner ansöka om stöd fram till slutet av februari lönar det sig att göra stödansökan när det är lämpligt med tanke på företagets verksamhet. Kostnadsstödets sista ansökningsdag är 26.2.

Statskontoret betjänar

På Statskontorets webbplats finns ansökningsanvisningar på finska, svenska och engelska, videoanvisningar för ifyllande av ansökan, en inspelning av kostnadsstödswebbinariet samt svar på vanliga frågor. Stödbeloppet och uppfyllandet av minimistödbeloppet (2 000 euro) kan bedömas med hjälp av en kalkylator och en tabell.

Kundservicen betjänar per telefon och chatt.

Mer information till medierna:

Jyri Tapper, divisionschef, tfn +358295502950.

Kostnadsstödets telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–16.15 på numret +358 295 503 050.

Letar du efter dessa?

Tjänstesidan för kostnasstöd >

Vanliga frågor om kostnadsstöd >

Statistik om kostnadsstöd >

 

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter