Hoppa innehåll

Sökande av kostnadsstöd:

Statskontoret får en del av företagets anmälda uppgifter från Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen har ett driftsavbrott i utlämningen av information den 30.12.2020-2.1.2021. Information om de ändringar som företagen eventuellt har gjort via Skatteförvaltningens tjänster under driftsavbrottet finns tillgängliga hos Statskontoret från och med den 5.1.2021.

Om företaget inte gjort ändringar i sina uppgifter hos Skatteförvaltningen mellan 30.12.2020-2.1.2021, har driftsavbrottet ingen påverkan.

Skatteförvaltningen vill uppmärksamma, att e-tjänsten MinSkatt har ett driftsavbrott under tiden 31.12 kl. 15.30-2.1. kl.12. Driftsavbrottet i MinSkatt påverkar inte kostnadsstödets tjänster.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter