Hoppa innehåll

Meddelande: Man kan anhålla om kostnadsstöd vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020

Enligt den idag fastställda lagen om kostnadsstöd kan det nya stödet ansökas vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020. Ansökan görs med en elektronisk ansökan på Statskontorets webbplats.

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har kostnader som är svåra att anpassa. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader samt lönekostnader under stödperioden 1.4.-31.5.2020.

Det riktas till de företag och branscher som har utsatts för de värsta följderna av coronan. Stödet omfattar även sådana stiftelser och föreningar som utövar affärsverksamhet.

Stödet ska senast ansökas 31.8.2020

”Statskontoret gör allt för att företagen med rätt till kostnadsstöd ska få sitt stöd smidigt och snabbt. Det finns dock inget behov av panik, därför att alla med rätt till stödet kommer naturligtvis att få det”, försäkrar Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Stödet ska senast ansökas 31.8.2020.

Du kan på Statskontorets webbplats kontrollera vilka branscher som har rätt till stödet

Stödet omfattar de branscher där omsättningen har fallit med minst 10 procent jämfört med referenstidpunkten och som regleras genom Statsrådets förordning. Branschens omsättning för april jämförs med den genomsnittliga omsättningen i mars-juni 2019. Den sökande kan kontrollera i branschförteckningen på Statskontorets webbplats.

Statskontoret får uppgifterna om företagets bransch av Skatteförvaltningen. Om företagets bransch inte omfattas av stödet, ska synnerligen vägande skäl framställas för att företagets omsättning har minskat pga. coronaläget. Ett synnerligen vägande skäl kan till exempel anses vara en sådan begränsning eller bestämmelse som har försvårat utövandet av näringen. Företaget ska dessutom påvisa varför dess situation avviker från branschen i övrigt.

Det är en förutsättning för stödet att omsättningen har sjunkit

Förutsättningen för att få stödet är att företagets egen omsättning ska ha minskat med minst 30 procent jämfört med referenstidpunkten. Nedgången i omsättning verifieras mot momsdeklarationerna lämnats till Skatteförvaltningen.

Stödet som fastställs för företaget måste vara minst 2 000 euro för att betalas ut. Högst 500 000 euro kan beviljas i stöd till ett specifikt företag. Stöd kan endast betalas till ett konto som företaget har angett för Skatteförvaltningen.

Mer information om stödet ges under Statskontorets webbinarium den 30 juni

Tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13 ordnar Statskontoret ett webbinarium där våra sakkunniga berätta om kostnadsstödet och hur det ansöks. Det finns mer information på Statskontorets webbplats om webbinariet (på finska).

Till stöd för ansökande öppnas en telefontjänst den 1 juli, och en chatt den 7 juli. Även kalkylator är på väg där den sökande själv kan kontrollera om företaget uppfyller villkoren för att stödet beviljas. Vi informerar senare mer om allt detta.

Mer information till medier:

Generaldirektör Timo Laitinen, tfn 040 060 3561
Divisionschef Jyri Tapper, tfn 0295 502 950
Servicechef Tuomo Yliluoma, tfn 0295 503 349

Mer information till företag:

Statskontorets webbsidor om kostnadsstödet >
Statskontorets frågor och svar om kostnadsstödet >

Länk till ansökningstjänst>
Arbets- och näringsministeriets frågor och svar om kostnadsstödet >
Arbets- och näringsministeriets verksamhetsanvisningar för företag avseende coronaviruset >

Lag och förordning

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter