Hoppa innehåll

Vi förbereder oss för att betjäna sökande av kostnadsstöd

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

Enligt lagförslaget är syftet med kostnadsstödet att minska antalet företag på väg i konkurs, genom att trygga kontinuiteten i företagsverksamheten och upprätthålla ekonomisk produktionskapacitet. Statskontoret betalar kostnadsstödet.

 Statskontoret förbereder sig nu för att kunna betjäna företag som ansöker om stöd så snart som möjligt. Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020. Genom förberedelserna vill man säkerställa välfungerande tjänster och snabb handläggning av ansökningar.

Vi arbetar för företagens bästa

Rekrytering av betalningshandläggare och -specialister är en central del av förberedelserna. Eftersom behovet av kostnadsstöd kommer att vara stort behövs tiotals anställda för kundbetjäningen och handläggningen av ansökningar. I normala fall skulle en motsvarande rekryteringsprocess ta flera månader, men nu tar den bara drygt en månad. ”Rekryteringen sköts snabbt men omsorgsfullt. Vi använder videointervjuer som en ny rekryteringsmetod, och tack vare detta kan vi bekanta oss med kandidaterna på distans”, säger personalexpert Susanna Kivinen. Arbetet för det gemensamma bästa intresserade: Ansökningstiden var 18.5–2.6, och 410 ansökningar kom in. De sökande hade många olika slags bakgrunder, och bland dem fanns sådan kompetens som krävs för uppgiften, såsom kundservicefärdigheter och datateknisk kompetens. De nya betalningshandläggarna och -specialisterna inleder sitt arbete i slutet av juni och början av juli i grupper på 20–30 personer, med hänsyn till undantagstillståndet och säkerheten.

Systemen testas omsorgsfullt

Ansökan om kostnadsstöd lämnas in elektroniskt, och vi arbetar för att få fram en användarvänlig elektronisk tjänst. Statskontoret har redan ett datasystem, men det anpassas för närvarande för handläggningen och betalningen av det nya stödet. Eftersom antalet ansökningar om kostnadsstöd kommer att vara  märkbart större än vad som är  normalt för Statskontorets övriga ersättningstjänster, testar vi systemens kapacitet omsorgsfullt. ”Vårt mål är att skapa en systemhelhet med vilken  kundernas stödansökningar kan avgöras så snabbt som möjligt”, berättar utvecklingschef Tuuli Karjalainen.

Vi gör ansökan enkel

Vid sidan av snabb service strävar vi efter att det ska vara så enkelt som möjligt för företagarna att ansöka om kostnadsstöd. För att säkerställa tydligheten har ansökan om kostnadsstöd testats tillsammans med en kundpanel, och responsen har varit god. Ansökan underlättas också av att det inte behövs några bilagor. Vi får de nödvändiga uppgifterna direkt från skattemyndigheten.

Så här informerar vi

Stödet kan ansökas från 7.7.2020. När ansökan öppnar ges anvisningar för ansökan på den här sidan, och ansökningsblanketten kommer att finnas på den här sidan. Svar på vanliga frågor finns på den här sidan. Vi informerar om läget på vår webbplats och i sociala medier.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter