Hoppa innehåll

Kunderna är fortfarande nöjda med tjänsten Suomi.fi-betalningar

Tjänsten Suomi.fi-betalningar har varit i bruk i tre år. En enkät bland kundorganisationerna visar att användarna fortfarande nöjda med tjänstens funktioner samt med samarbete med Statskontoret och tjänsteleverantören Paytrail.

De som svarade på enkäten gav Statskontoret 3,95 poäng och Paytrail 3,88 poäng. Nöjdheten med samarbetet mättes på skalan 1–5.

– Det är fint att se att kundorganisationerna fortfarande är nöjda med tjänstens olika delområden. Tjänsten Suomi.fi-betalningar som helhet har också fått skolvitsordet 8,34, berättar ekonomiförvaltningsspecialist Anni Koskinen på Statskontoret, som ansvarar för tjänsten Suomi.fi-betalningar.

Utifrån enkäten identifierades utvecklingsområden, exempelvis i fråga om rapporteringen i portalen för handlare. Statskontoret strävar tillsammans med leverantören efter att gå igenom vilka utvecklingsförslag som är genomförbara och beakta dem i framtida förändringar i tjänsten.

Ibruktaganden av tjänsten Suomi.fi-betalningar

Tjänsten Suomi.fi-betalningar används nu av 69 organisationer i över hundra olika tjänster. Tjänsten används inom den offentliga förvaltningen exempelvis för att ta betalt för kommunernas medborgarinstituts tjänster, busskort, biblioteksavgifter, båtplatser eller avgifter för avfallshantering. Staten har använt tjänsten bland annat för att ta betalt för olika tillstånd och officiella dokument. Även om antalet organisationer har vuxit i långsam takt, har antalet transaktioner ökat med 25,4 procent mellan 2018 och 2019. År 2019 hanterades 5,65 miljoner transaktioner via Suomi.fi-betalningar.

– När man bir van vid nätbetalningstjänster använder man dem allt mer. Organisationer som tidigare har tagit Suomi.fi-betalningar i bruk utvidgar användningen av tjänster och inför nätbetalning för allt fler av sina tjänster. När organisationen har både de tekniska lösningarna och processerna i ordning ser man ofta förhandsbetalning via nätet som en mer kostnadseffektiv lösning än att samla in intäkterna från kunderna”, säger Koskinen.

Ibruktaganden av tjänsten Suomi.fi-betalningar fortsätter trots coronakrisen. Mer information om hur man tar tjänsten i bruk finns på Statskontorets webbplats.

Mer information och förfrågningar om ibruktagande: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

 

 

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter