Hoppa innehåll

Suomi.fi-betalningar slår volymrekord – en ökning på 24 % jämfört med föregående år

År 2021 gjordes rekordmånga 8,2 miljoner betalningar i tjänsten Suomi.fi-betalningar. Antalet betalningar ökade med hela 24 % jämfört med föregående år. Mobila betalningar har också ökat i popularitet bland dem som uträttar ärenden i tjänsten.

 

Det är många orsaker till tillväxten och volymrekordet, bland annat att e-tjänsterna har ökat i popularitet under coronatiden, det ökade utbudet av e-tjänster, att efterfrågan som dämpats under coronatiden avvecklas till exempel i pass och identitetskort samt lagstiftningsändringar, som att den nedre gränsen för mervärdesskatt vid import slopades. Dessutom har antalet användarorganisationer i tjänsten Suomi.fi-betalningar uppnått ett rekordantal: I januari 2022 deltog cirka 80 organisationer i tjänsten och närmare 120 handlar-ID:n.

I betalningssätten syns finländarnas stora intresse för nätbanksbetalning med nästan 90 procent av alla betalningar. En intressant detalj i Suomi.fi-betalningarnas betalningssätt är att kortbetalningen förlorade under år 2021 sin andra plats till MobilePay, vars popularitet ökar snabbt. Tjänstens Suomi.fi-betalningar fördelning av betalningssätt följer finländarnas beteende i allmänhet vid nätköp och när de uträttar ärenden på nätet.

Tjänsten Suomi.fi-betalningar hjälper organisationer inom den offentliga förvaltningen att enkelt ordna e-tjänster – Paytrail Abp fortsätter som tjänsteleverantör

Tjänsten Suomi.fi-betalningar är en helhetstjänst av olika nätbetalningssätt för organisationer inom den offentliga förvaltningen och är lätt att ta i bruk i samband med nätbutiker eller elektroniska tjänster. Statskontoret ansvarar för produktionen av tjänsten enligt förpliktelsen i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016). Organisationer inom den offentliga förvaltningen har rätt och även skyldighet att använda tjänsten Suomi.fi-betalningar i lagstadgade uppgifter. Kommunerna kan använda tjänsten även i andra uppgifter. Även andra aktörer som genomför ett uppdrag som ålagts den offentliga förvaltningen med stöd av lag har rätt att använda tjänsten.

Statskontoret konkurrensutsatte tjänsten Suomi.fi-betalningar år 2021 och nu pågår projektet VEMA22 för leverans och ibruktagande av den nya nätbetalningstjänsten, under vilket de nuvarande användarorganisationerna för tjänsten Suomi.fi-betalningar övergår till den nya tjänsten. Ibruktagandet av den nya tjänsten sker under våren 2022, då pilottestningen av tjänsten inleds och hösten 2022, då tjänsten centraliserat tas i bruk.

– I den nya tjänsten har prissättningen ändrats i den riktning organisationerna inom den offentliga förvaltningen önskat, de fasta månadsavgifterna för tjänsten har minskat betydligt. I och med detta förväntar vi oss fler användare av tjänsten och nya rekord för antalet betalningar, säger betalningsrörelsechef Tarja Tapio.

– Även om vi har ett projekt som pågår, har Statskontoret och tjänsteleverantören Paytrail Abp ändå resurser att även ta med nya användarorganisationer i tjänsten under hösten 2022, gläder sig projektchefen för VEMA22 Anja Alanko.

– Det är mycket viktigt för oss i Paytrail att samarbeta med Statskontoret och även i fortsättningen fungera som tjänsteleverantör. Det är fint att vara med och betjäna det finländska folket och hjälpa finländarna att betala, säger Paytrails verkställande direktör Markus Laurio.

På våren ordnar Statskontoret två evenemang för dem som är intresserade av tjänsten Suomi.fi-betalningar. Det första tillfället för nya användare ordnas på finska 29 mars kl. 13:30-15:00 och det andra på svenska 7 april kl. 13:30-15:00. Närmare information om evenemangen finns på Statskontorets webbplats om aktuella händelser.

Mer information

Anja Alanko, projektchef för VEMA22, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret
verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi
+358 295 502 298

Statskontoret:

Statskontoret är ett ämbetsverk som lyder under Finansministeriets (FM) förvaltning och som betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag. Statskontoret har upphandlat en elektronisk betalningstjänst som kan utnyttjas av aktörerna inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten hör till servicehelheten Suomi.fi.

 Paytrail Abp:

Paytrail grundades 2007 och är det största finländska nätbetalningsbolaget. Företaget sköter nätbetalningar för cirka 20 000 kunder. Dessutom ansvarar Paytrail också för nätbetalningstrafiken i tjänsten Suomi.fi-betalningar. Företaget är en del av Nets.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter