Hoppa innehåll

Nyheter från statens finansieringsverksamhet 1/2020 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från statens finansieringsverksamhet 1/2020 har publicerats.

Nyheter på svenska i detta brev:

  • Hälsningar från biträdande direktör Sanna Pälsi
  • Ansökningstiden för ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund pågår
  • Utredning om läget bland servicehus för äldre bidrar med lösningar på utmaningar
  • Begränsningar och ändringar i ägöförhållanden avseende ARA-objekt
  • Statskontoret har tagit elektronisk signering i bruk
  • Vår kundenkät är öppen
  • Använd responsknappar

Läs Nyheter från statens finansieringsverksamhet 1/2020 >

Beställ våra publikationer >

Nyhetsbrevet publiceras två gånger om året. Kolla in tidigare nyhetsbrev på https://www.valtiokonttori.fi/sv/om-statskontoret/publikationer/publikationer-om-finansierings-och-lanetjanster-samt-statsskulden/.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter