Hoppa innehåll

Kostnadsstödsansökan utan Suomi.fi fullmakt

Företagens temporära kostnadsstöd kan ansökas till och med den 31.8.2020 kl 16.15. Det primära ansökningssättet är e-tjänsten som kräver Suomi.fi lösen för inloggning.

Om fullmakt saknas och inloggning via Suomi.fi därför inte är möjligt, går det även att ansöka om kostnadsstöd med en pappersansökan. En pdf-version av ansökan kan beställas på adressen: ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi. Formuläret fås som ett returmeddelande.

Det tar längre tid att fylla i en pappersansökan än en elektronisk ansökan eftersom en del av uppgifterna fås direkt från Skatteförvaltningen på en elektronisk ansökan. På grund av det här lönar det sig att fylla i en ansökan snarast möjligt.

Kostnadsstödsansökan i pappersformat ska vara Statskontoret registreringsbyrå tillhanda senast den 31.8.2020, kl 16.15. Skanna och skicka ansökan i pappersformat med Statskontorets krypterade e-posttjänst.

Krypterad e-post kan skickas härifrån: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/

Välj ”Kostnadsstöd” från rullgardinsmenyn. En pappersansökan kan även skickas med post. Observera att samma dags poststämpel inte räcker utan ansökan ska vara framme på Statskontorets registreringsbyrå kl 16.15.

Företagets eller föreningens namnteckningsrätt finns angiven i ett myndighetsregister, såsom handels- förenings- eller stiftelseregistret. Ansökan ska undertecknas i enlighet med vad som anges om namnteckningsrätten i registret.

Vi uppmuntrar er att fylla i en elektronisk ansökan om det är möjligt för ert företag. Det går lätt och smidigt att fylla i en ansökan via e-tjänsten och behandlingen av de elektroniska ansökningarna är snabb. Vi rekommenderar användning av pappersansökan endast om elektronisk ansökan inte är ett möjligt alternativ.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter