Hoppa innehåll

Kostnadsstödets ansökningstid upphör 31.8 – sök kostnadsstöd nu

Ansökningstiden för företagens temporära kostnadsstöd upphör den 31.8.2020 klockan 16.15. Det är med andra ord nästan en vecka kvar av ansökningstiden. Statskontoret uppmanar vänligen alla de företag som är berättigade till kostnadsstödet att ansöka om stöd.

Det lönar sig att göra en kostnadsstödsansökan genast. Ansökningarna ska vara Statskontoret tillhanda den 31.8.2020 klockan 16.15 oberoende av, om ansökan skickas via e-tjänsten eller som krypterad e-post. Samma sak gäller för ansökningar som skickas med post. De ska vara Statskontorets registreringsbyrå tillhanda senast klockan 16.15. Samma dags poststämpel räcker alltså inte.

Det lönar sig inte att göra ansökan i sista stunden.

Kom ihåg att skicka en sparad ansökan

Det finns cirka 1500 ofullbordade kostnadsstödsansökningar i Statskontorets etjänst. Det finns ännu tid till att komplettera en ofullbordad ansökan och skicka in den. Det egna företagets status kan kontrolleras på Statistik: Kostnadsstöd-sidan.

Saknas Suomi.fi -fullmakt? Gör så här

Om sökande inte har Suomi.fi -fullmakt kan en kostnadsstödsansökan även skickas via krypterade e-posttjänsten. En pdf-version av ansökan kan beställas på adressen ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi

Rådgivning för ifyllande av elektronisk eller pdf-ansökan fås via vår kundtjänst. Kostnadsstödets kundtjänst betjänar på nummer 0295 50 3050 vardagar kl 9-15.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter