Hoppa innehåll

Kostnadsstödets ansökan väckte stort intresse från första dagen – mer än 3 miljoner euro i stöd har betalats ut

E-tjänsten för det temporära kostnadsstödet för företag öppnades den 21.12.2020. Statskontoret mottog 2 000 ansökningar under den första dagen, vilket är 50 % mera än under den första dagen på första ansökningsomgången i somras.

Under den första dagen löstes mer än en tredjedel av ansökningarna. Närmare 200 företag beviljades kostnadsstöd, sammanlagt 3,1 miljoner euro. Den genomsnittliga stödsumman per företag är cirka 16 000 euro.

Statskontoret hanterar ansökningar så snabbt som möjligt

Den elektroniska ansökningsprocessen har utformats för att vara smidig och lätt att använda. Den genomsnittliga behandlingstiden under den första dagen var cirka två timmar.

Stödet är betalt till kundens konto ungefär två dagar efter ansökan beviljats. Detta innebär att de första kostnadsstödbetalningarna finns på kundernas konton redan före jul.

”Sökanden av kostnadsstöd betjänas för tillfället av cirka 70 anställda på Statskontoret. Kunderna har varit bra på att hitta vår telefonservice och chat. Under den första dagen svarade vi på cirka 500 samtal”, säger divisionschef Jyri Tapper.

Största delen av ansökare utanför sektorslistan

Ansökningsstatistik hittas nu på våra webbsidor. Statistiken uppdateras varje dag klockan 12.

På sidan publiceras de ansökande företagens beslut och beviljade stödsummor. Det är även möjligt att se den regionala och branschspecifika fördelningen av stödet.

Kostnadsstödet täcker de branscher där de operativa företagens omsättning under stödperioden är minst 10% lägre än jämförelseperiodens omsättning. Även företag utanför sektorsgränser kan ansöka om stöd eftersom det kan beviljas på ett diskretionärt sätt till företag som uppfyller andra behörighetsvillkor. Av de ansökningar som mottogs den första dagen var 57% dem med diskretionärt stöd utanför sektorslistan.

Företag som är verksamma i Nyland-regionen och företag inom förplägnadsbranschen ansökte mest om stöd.

Ansökan om kostnadsstöd är öppen på Haekustannustukea.fi.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter