Hoppa innehåll

Från och med 1.4.2021 tar staten endast emot fakturor enligt Europanormen

Till följd av coronapandemin har övergångsperioden till fakturering enligt Europanormen varit längre än den ursprungliga planen. Fakturor som skickas till staten ska däremot från och med april 2021 uppfylla Europanormen.

Lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) enligt Europeiska unionens (EU) e-fakturadirektiv trädde i kraft den 1 april 2020. Lagen styr företagens och den offentliga förvaltningens fakturering i elektronisk riktning. Företag och näringsidkare uppmuntras att förbereda sig på att övergå till fakturering enligt Europanormen i tid så att fakturor som skickas till staten uppfyller kraven i Europanormen senast från och med den 1 april 2021.

Om ett företag eller en näringsidkare av grundad anledning inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom utsatt tid, ska detta avtalas separat redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp.

Lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) trädde i kraft den 1 april 2020. Med stöd av denna lag har statsförvaltningen redan haft beredskap att skicka och ta emot e-fakturor vars datainnehåll motsvarar Europanormen. Dessutom har mottagaren rätt att på begäran få en faktura av ett annat företag i form av en elektronisk faktura enligt definitionen i lagen.

De nyaste beskrivningarna av de nationella e-fakturaformaten (Finvoice 3.0 och TEAPPSXML 3.0) motsvarar Europastandarden.

Mer information:
betalningsrörelsechef Keijo Kettunen, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi
ledande sakkunnig inom ekonomiförvaltningen Pirjo Ilola, pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi
projektchef Kirsi Launomaa, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter