Hoppa innehåll

Kostnadsstöd till företag har utbetalats för ca 7,6 miljoner euro ­– Kunderna uppskattar den smidiga och snabba servicen

Kostnadsstödet är ämnat företag, vars omsättning har sjunkit märkbart på grund av coronaviruset och som har svåranpassade fasta kostnader.

Statskontoret öppnade e-tjänstens ansökningskanal 7.7.2020. Efter första veckan har kostnadsstöd utbetalats till 614 företag för 7 623 325 euro. Under första veckan kom det 3 716 kostnadsstödsansökningar. Av ansökningarna har 86 % behandlats.

Aktuell information om antalet kostnadsstödsansökningar och gjorda beslut finns på Statistik för kostnadsstödet sidan. Statistiken uppdateras varje vardag.

Statskontoret betjänar

Till telefontjänsten för företagens kostnadsstöd kom det under första veckan 945 samtal och svarsprocenten var 96 %.

Statskontoret samlar in kommentarer från kunderna på kundtjänstens kvalitet. Kundbelåtenheten var hög eftersom genomsnittet på kundresponsen från förra veckan var 9 (skala 4–10). Statskontoret har fått mängder av positiv respons. ”Tack för förstående och mänsklig inställning.” ”Ni svarade snabbt och råden var snärtiga och tydliga.”

Vem kan få stöd?

Av de ansökningar som kommit in under första veckan, har merparten fått negativt stödbesked. Avslagen berodde i huvudsak på att stödet som skulle ha betalats ut skulle ha understigit minimigränsen på 2 000 euro. Det kom även ansökningar från branscher som inte omfattas av stödet.

De branscher som omfattas av stödet regleras enligt Statsrådets förordning. De företag som omfattas av stödet ska uppfylla följande villkor, för att stödet kan beviljas:

  • Företagets egen omsättning har sjunkit med över 30 % jämfört med referensperioden.
  • Företaget har svåranpassade lönekostnader och fasta kostnader.

Stödet kan enligt lag inte beviljas om företagets omsättning för referensperioden varit under 20 000 euro.

Stödet kan enligt lag inte beviljas om det utbetalningsbara stödet skulle understiga 2 000 euro.

Om företagets bransch enligt förordningen inte omfattas av stödet, bör företaget påvisa speciellt betungande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronapandemin. Som speciellt betungande skäl kan till exempel ses sådan begränsning eller bestämmelse, som orsakat att näringsverksamheten försvårats.

På basen av till Statskontoret redan inkomna ansökningar kan till exempel en del tandläkare och eventarrangörer få stödet av speciellt betungande skäl liksom de butiker som lidit på grund av resebegränsningar, ifall övriga villkor för beviljande av stödet uppfylls.

Tilläggsuppgifter kan ges via nätet

Statskontoret öppnar en ny funktion till e-tjänstens ansökningskanal torsdagen den 16.7.2020 som gör det möjligt att skicka tilläggsuppgifter.

Kunden kan via den här e-tjänsten skicka de tilläggsuppgifter som Statskontoret ber om. Tjänsten kan även användas till att korrigera eventuella felaktiga uppgifter i sin ansökan. Den som har fullmakt att representera företaget kan fylla i en tilläggsinformationsanmälan.

Tilläggsuppgifter:

Satu Vallivaara, biträdande direktör, tel. +358 295 503 347
Tuomo Yliluoma, servicechef, tel. +358 295 503

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter