Hyppää sisältöön

TIEDOTE: Yritysten kustannustukea maksettu noin 7,6 miljoonaa euroa – asiakkaat kiittävät sujuvasta ja nopeasta palvelusta

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia.

Valtiokonttori avasi kustannustuen sähköisen hakukanavan 7.7.2020. Ensimmäisen viikon jälkeen kustannustukea on myönnetty 614 yritykselle 7 623 325 euroa.

Ensimmäisen viikon aikana kustannustukihakemuksia tuli 3 716 kappaletta. Hakemuksista on käsitelty 86 %.

Ajantasaista tietoa kustannustukihakemusten määrästä ja tehdyistä päätöksistä löytyy Tilastoja kustannustuesta -sivulta. Tilasto päivittyy joka arkipäivä.

Valtiokonttori palvelee

Yritysten kustannustuen puhelinpalveluun tuli ensimmäisen viikon aikana lähes tuhat puhelua ja vastausprosentti oli 96 %.

Valtiokonttori kerää asiakkailta palautetta asiakaspalvelun laadusta. Asiakastyytyväisyys oli korkea, sillä asiakaspalautteiden keskiarvo on ensimmäiseltä viikolta 9 (asteikolla 4–10). Valtiokonttori on saanut paljon kiittävää palautetta. ”Kiitos ymmärtävästä, ihmisläheisestä asennoitumisesta” ja ”nopeasti vastattiin ja napakat, selkeät ohjeet.”

Ketkä voivat saada tukea?

Ensimmäisellä viikolla tulleista hakemuksista valtaosa hylättiin, koska laissa määritellyt tuen saamisen edellytykset eivät täyttyneet. Hylkäävät päätökset johtuivat pääasiassa siitä, että maksettava tuki olisi jäänyt alle 2 000 euron minimirajan. Myös tuen piiriin kuulumattomilta toimialoilta tuli hakemuksia.

Tuen piiriin kuuluvat toimialat on määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Tuen piiriin kuuluvien yritysten tulee täyttää seuraavat ehdot, jotta tukea voidaan myötää:

  • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
  • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.

Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos maksettava tuki olisi alle 2 000 euroa.

Jos yrityksen toimiala ei asetuksen mukaan kuulu tuen piiriin, yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut.

Valtiokonttorille toistaiseksi toimitettujen hakemusten perusteella erityisen painavista syistä tukea voivat saada esimerkiksi osa tapahtumatuotantoon liittyvistä liiketoiminnoista, hammaslääkäripalveluja tarjoavista yrityksistä ja matkustusrajoitusten vuoksi kärsineistä kaupoista silloin, kun tuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät.

Lisäselvitykset voi antaa verkossa

Valtiokonttori avaa yritysten kustannustuen sähköiseen hakupalveluun mahdollisuuden toimittaa lisäselvityksiä torstaina 16.7.2020.

Palvelussa asiakas voi toimittaa Valtiokonttorin pyytämiä lisäselvityksiä sähköisesti. Palvelua voi käyttää myös jo ilmoitettujen, virheellisten tietojen korjaamiseen. Lisätietoilmoituksen voi täyttää kuka tahansa, jolla on valtuudet edustaa yritystä.

Lisätietoja:

Satu Vallivaara, apulaisjohtaja, puh. +358 295 503 347

Tuomo Yliluoma, palvelupäällikkö, puh. +358 295 503 349

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset