Hoppa innehåll

Statskontoret och Palkeet fick nya uppgifter inom analys- och rapporteringstjänster

Republikens President stadfäste den 9 juli 2020 de ändringar av lagarna som gäller Statskontoret samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), som riksdagen godkänt.

Lagändringen ger Statskontoret uppgiften att producera analys- och rapporteringstjänster för statsförvaltningen, samt de rättigheter till information som uppgiften kräver. Syftet med ändringen som beretts inom ramen för projektet Kunskapsspurten är att främja informationsledningen inom statsförvaltningen.

Med den nya uppgiften stöds informationsbaserad beredning och informationsbaserat beslutsfattande i enlighet med regeringsprogrammet inom utvecklingen, styrningen och ledningen av statsförvaltningen. Informationsledning kan förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet. Detta förutsätter att kunnandet stärks, verksamhetsmodellerna förnyas och informationsresurserna öppnas för mer omfattande användning inom förvaltningen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

Läs mer:

Nyhet: Statskontoret och Palkeet föreslås få nya uppgifter inom analys- och rapporteringstjänster >
Finansministeriets meddelande >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter