Hoppa innehåll

Kostnadsstöd kan sökas ännu i en månad – nya statistikinformation om ansökningar varje vardag

Statskontoret producerar aktuell information om antalet ansökningar och beslut om kostnadsstöd på sidan med statistik över kostnadsstöd varje vardag. Informationen kan utnyttjas fritt.

På statistiksidan kan man granska till exempel fördelningen av ansökningar och beslut om kostnadsstöd enligt företagsstorlek.

Hittills har nästan 3 700 företag beviljats kostnadsstöd. Det genomsnittliga beloppet som betalats ut per företag är nästan 24 000 euro.

Flest ansökningar har kommit från följande näringsgrenar: 1. Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster; turist- och bokningsservice, 2. Restaurang-, catering- och barverksamhet, 3. Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet.

Mest stöd har betalats till näringsgrenarna 1. Restaurang-, catering- och barverksamhet, 2. Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster; turist- och bokningsservice, 3. Hotell- och logiverksamhet.

Totalt nästan 90 miljoner euro har betalats ut i stöd.

Av statistiken framgår också det dagliga antalet ansökningar samt den regionala fördelningen av ansökningarna och det stöd som utbetalats.

Se statistiksidan >

Ansök om kostnadsstöd senast den 26 februari 2021

Ansökningstiden för kostnadsstöd pågår ännu i tre veckor, fram till fredagen den 26 februari 2021. Ansökningstiden går ut klockan 16.15. Vi önskar att alla sökande som uppfyller de lagstadgade kriterierna ansöker om kostnadsstöd inom utsatt tid.

 Kriterierna för kostnadsstöd kortfattat:

  • Företagets bransch omfattas av stödet eller företaget framlägger särskilt vägande skäl, orsakade av coronapandemin, till den minskade omsättningen.
  • Företagets egna omsättning under stödperioden har sjunkit med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden.
  • Företaget har under stödperioden lönekostnader och/eller oflexibla kostnader och förluster som är svåra att anpassa.
  • Företaget berörs inte av några lagstadgade hinder för beviljande av kostnadsstöd.

Kostnadsstöd söks elektroniskt

Anvisningar för ansökan om kostnadsstöd finns på vår webbplats.

Vår kundservice hjälper dig via telefon och chatt.

Telefontjänsten för kostnadsstöd betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 0295 50 3050.

Mer information till medierna:

Jyri Tapper, divisionschef, tfn +358295502950.

Letar du efter dessa?

Tjänstesidan för kostnasstöd >

Vanliga frågor om kostnadsstöd >

Statistik om kostnadsstöd >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter