Hoppa innehåll

En uppdaterad version av AURA-handboken har publicerats

En uppdaterad version av handboken om kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska rapportering AURA har publicerats 9.2.2021. De största ändringarna i den uppdaterade AURA-handboken gäller kapitel 3.2.4.2 Inköp av tjänster, där det har fogats följande tillägg: “Om ett servicesedelavtal används för utbetalningen av stödet för närståendevård, anges det under Stöd för närståendevård, vårdarvoden.”

Bekanta dig närmare med handboken >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter