Hoppa innehåll

En uppdaterad version av AURA-handboken har publicerats

En uppdaterad version av handboken om kommunernas och samkommunernas automatiserade ekonomiska rapportering AURA har publicerats 25.1.2021. De största ändringarna i den uppdaterade AURA-handboken gäller 4 kap. Kommunernas och samkommunernas serviceklassification, där det har gjorts preciseringar i synnerhet i fråga om användningen av ospecificerade serviceklasser som väckt många frågor bland dataproducenterna. En detaljerad förteckning över de senaste ändringarna i AURA-handboken finns under Version 1.4, publicerad 25.1.2021 i den versionshistorik som finns i början av handboken.

Bekanta dig närmare med handboken >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter