Hoppa innehåll

Kontrollen av nätfakturornas riktighet enligt Europanormen inleds i april

Från och med april 2021 tar staten endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Målet med ändringen är att styra företagen och den offentliga förvaltningen att börja använda fakturera elektroniskt.  Hur ser en nätfaktura enligt Europanormen ut? Vad ska företagaren beakta vid övergången till nätfakturering enligt Europanormen?

Syftet med granskningen eller valideringen av nätfakturor enligt Europanormen är att förbättra riktigheten i uppgifterna i nätfakturorna. Granskningen och korrigeringen av felaktiga uppgifter belastar ekonomiförvaltningen. En förbättring av uppgifternas riktighet främjar automatiseringen av ekonomiförvaltningen inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Endast nätfakturor enligt Europanormen granskas

Lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) enligt Europeiska unionens (EU) direktiv om elektronisk fakturering trädde i kraft den 1 april 2020. Reglerna för granskning av fakturor enligt Europanormen grundar sig på EU-standarden EU16931, som kallas Europanormen. Företag och näringsidkare ombeds övergå till fakturering enligt Europanormen så att fakturor som skickas till staten från och med den 1 april 2021 uppfyller kraven i Europanormen.

Enligt lagen har mottagaren av en faktura har rätt att på begäran få fakturor av andra företag i form av elektroniska fakturor. Från och med april 2021 ska fakturor som skickas till staten uppfylla Europanormen. Statsförvaltningen har beredskap att skicka och ta emot nätfakturor vars datainnehåll motsvarar Europanormen.

Övergång till nätfakturor enligt Europanormen

Nätfakturaoperatörerna börjar validera nätfakturor enligt den europeiska normen den 6 april 2021. Valideringsreglerna är strikta. Om en faktura inte godkänns i valideringen, levereras den inte till mottagaren. Förmedlaren av nätfakturan förkastar fakturan och avsändaren får ett felmeddelande. Fakturans avsändare ska korrigera felaktigheterna/bristerna i fakturan och dessutom kontrollera att fakturans förfallodag motsvarar den avtalade betalningstiden när fakturan skickas på nytt.

De nyaste beskrivningarna av de nationella e-fakturaformaten (Finvoice 3.0 och TEAPPSXML 3.0) motsvarar Europastandarden.

Om ett företag eller en näringsidkare av grundad anledning inte kan skicka fakturor enligt Europanormen inom utsatt tid, ska företaget eller näringsidkaren och ämbetsverket avtala separat om övergången till fakturering enligt Europanormen redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp.

Tillämpningsanvisning för den offentliga förvaltningen >

Mer information:
verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi
Statskontorets webbplats, då du skickar fakturor till staten >

 

Frågor och svar gällande nätfakturor

Statskontoret förbereder sig för förändringen och förmedlar information om Europanormen och nätfaktureringen under mars–april på webbplatsen och i sociala medier. Frågor och svar om nätfakturering publiceras varje vecka och svaren samlas på statskontorets servicesida för realtidsekonomi. Du kan också skicka en fråga som du funderar på och vill att vi ska besvara till adressen verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter