Hoppa innehåll

Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut fredagen 26.2.2021 kl 16.15

E-tjänsten stängs klockan 16.15 och efter det kan ansökningar inte längre skickas. Att göra ansökan i sista minuten lönar sig inte, eftersom till exempel den egna nätförbindelsen plötsligt kan bli långsammare.

Ansökningar som skickas per post ska vara framme vid Statskontorets regitreringsbyrå senast klockan 16.15. Poststämpel från samma dag räcker alltså inte.

Tjänstesidan för kostnadsstöd >

E-tjänsten >

Ansökan per post eller med krypterad e-post

Om sökande inte har Suomi.fi -fullmakt kan en pdf-version av ansökan beställas på adressen ansokningsblankett.kostnadsstod@statskontoret.fi.

Pappersansökan fås som ett returmeddelande och ifylld ansökan ska skannas och skickas antingen som e-post eller till Statskontorets registreringsbyrå (Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors) inom ramen för ansökningstiden. Vi rekommenderar att skicka skannad ansökan med Statskontorets krypterade e-posttjänst >. Välj ”kostnadsstöd” från rullgardinsmenyn.

Även pappersansökan eller med krypterad e-post inskickade ansökningar ska vara framme innan ansökningstiden gått ut. Observera att samma dags poststämpel inte räcker utan ansökan ska vara Statskontorets registreringsbyrå tillhanda senast kl 16.15.

Behöver du hjälp?

Kostnadsstödets telefontjänst och chat betjänar vardagar kl. 9–15 på nummer 0295 50 3050. På den sista ansökningsdagen betjänar vi till kl 16.15.

Kom ihåg att skicka en ansökan som sparats

I Statskontorets elektroniska tjänst finns nästan 2 000 oavslutade ansökningar om kostnadsstöd. En halvfärdig ansökan hinner ännu kompletteras och skickas. Det egna företagets status kan kontrolleras på Statistik om kostnadsstöd sidan >. I rapporten som uppdateras varje vardag ser man alla pågående ansökningar samt de ansökningar som fått ett beslut .

Statistik över dem som ansökt om kostnadsstöd publiceras den 1.3.2021.

Välkommen att ansöka om kostnadsstöd!

Mer information till medierna:

Jyri Tapper, divisionschef, tfn +358295502950.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter