Hyppää sisältöön

Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtio ottaa huhtikuusta 2021 alkaen vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Muutoksen tavoitteena on yritysten ja julkishallinnon laskutuksen ohjaaminen sähköiseen muotoon.  Millainen on Eurooppa-normin mukainen verkkolasku? Mitä yrittäjän täytyy huomioida Eurooppa-normin mukaiseen verkkolaskutukseen siirtymisessä?

Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen tarkistuksen eli validoinnin tavoitteena on parantaa verkkolaskuissa olevien tietojen oikeellisuutta. Väärin muodostettujen tietojen tarkistus ja oikaisu kuormittavat taloushallinnon toimintaa. Tietojen oikeellisuuden paraneminen edistää osaltaan taloushallinnon automatisointia niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Ainoastaan Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut tarkistetaan

Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) tuli voimaan 1.4.2020. Eurooppa-normin mukaisten laskujen tarkistussäännöt perustuvat EU-standardiin EU16931, jota kutsutaan Eurooppa-normiksi. Yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia pyydetään siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen, jotta valtiolle 1.4.2021 alkaen lähetetyt laskut täyttävät Eurooppa-normin vaateet.

Lain nojalla laskun saajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta yritykseltä lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa. Vuoden 2021 huhtikuusta alkaen valtiolle lähetettyjen laskujen tulee olla Eurooppa-normin mukaisia. Valtionhallinnolla on valmius lähettää ja ottaa vastaan verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa Eurooppa-normia.

Siirtyminen Eurooppa-normin mukaisiin verkkolaskuihin

Verkkolaskuoperaattorit aloittavat eurooppalaisen normin mukaisten verkkolaskujen validoinnin 6.4.2021. Validointisäännöt ovat tiukat. Jos lasku ei mene validoinnista läpi, sitä ei toimiteta lainkaan vastaanottajalle. Verkkolaskuvälittäjä hylkää laskun ja laskun lähettäjä saa virheilmoituksen. Laskun lähettäjän tulee korjata laskun virheellisyydet/puutteet ja lisäksi tarkistaa, että laskun eräpäivä vastaa laskua uudelleen lähetettäessä sovittua maksuaikaa.

Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0) vastaavat eurooppalaista standardia. Kuitenkin on huomioitava, että jotkin tietoelementit ovat pakollisia Eurooppa-normissa ja julkishallinnon soveltamisohjeessa, vaikka niitä ei ole määritelty pakollisiksi esimerkiksi Finvoice 3.0 formaatissa.

Jos yritys tai elinkeinonharjoittaja ei kykene perustellusta syystä lähettämään Eurooppa-normin mukaista laskua vaaditussa aikataulussa, tulee siirtymäajasta Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen sopia viraston kanssa erikseen jo tilauksen tai sopimuksen laatimisen yhteydessä.

Julkishallinnon soveltamisohje >

Lisätietoja:
verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi
Valtiokonttorin kotisivut, kun laskutat valtiota >

Kysymyksiä ja vastauksia verkkolaskutuksesta

Valtiokonttori valmistautuu muutokseen ja välittää tietoa Eurooppa-normista ja verkkolaskutuksesta maalis-huhtikuun aikana verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan viikoittain ja vastaukset kootaan valtiokonttorin reaaliaikatalouden palvelusivulle. Voit myös ehdottaa meille mieltäsi askarruttavaa kysymystä vastattavaksi osoitteella verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi.

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset