Hoppa innehåll

Skatteförvaltningen skickar e-fakturaförslag till hundratusentals kunder hos OP

Cirka 490 000 privatpersoner som är kunder hos OP får ett e-fakturaförslag till tjänsten op.fi och OP-mobilen från Skatteförvaltningen i oktober. När kunden godkänner förslaget får hen i fortsättningen skattefakturor direkt som e-fakturor. Skatteförvaltningen vill hjälpa med att komma ihåg förfallodagen genom att uppmuntra till användningen av e-fakturor.

Ett e-fakturaförslag skickas till de kunder hos OP som betalar eller i år har betalat fastighetsskatt, men inte tagit en e-faktura i användning för att betala den och har anmält Andelsbankens kontonummer till Skatteförvaltningen för utbetalningen av skatteåterbäringar. Kunden har 30 dagar på sig att reagera på förslaget. Om kunden inte godkänner förslaget avlägsnas det automatiskt.

I tjänsten op.fi ser kunden e-fakturaförslaget i kolumnen Betalningar och i OP-mobilen i de ankomna e-fakturorna under Betalningar. Kunden kan godkänna e-fakturaförslaget genom att klicka på det och får därefter e-fakturor på fastighetsskatt och eventuella förskotts- och kvarskatter från Skatteförvaltningen till sin nätbank.

Motsvarande kampanj för Nordeas kunder under sommaren − 90 000 nya e-fakturakunder

Överinspektör Irene Laine från Skatteförvaltningen berättar att Skatteförvaltningen vill hjälpa kunderna med att komma ihåg förfallodagarna för skatter.

– När kunden tar i bruk e-fakturan i sin nät- eller mobilbank får hen fakturan från Skatteförvaltningen direkt till sin nätbank cirka två veckor före förfallodagen för den. E-fakturan innehåller färdigt alla uppgifter som behövs, såsom konto- och referensnummer samt det korrekta beloppet. På det här sättet behöver kunden inte knäppa in uppgifter när hen betalar fakturan utan det räcker med att hen godkänner e-fakturan i sin nätbank, säger Laine.

Skatteförvaltningen genomförde en motsvarande kampanj för Nordeas kunder på sommaren och resultaten var goda enligt Laine.

– Cirka 90 000 av Nordeas kunder blev nya e-faktureringskunder hos oss. Många har upptäckt möjligheten att använda e-faktura först när e-fakturan har erbjudits dem direkt i nätbanken.

Enligt Laine är särskilt fastighetsskatten en sådan skatt som kunder ofta glömmer att betala.

– Eftersom dröjsmålsränta börjar löpa på skatten genast efter förfallodagen blir det också billigare för kunden att börja använda e-fakturan, eftersom skatterna då betalas i tid. E-fakturan kan godkännas och tas i bruk även om det inte finns någon skatt att betala just nu, konstaterar Laine.

– Nu i höst skickar vi e-fakturaförslag till OP:s kunder, men även andra bankers kunder kan beställa e-fakturor från Skatteförvaltningen när som helst i sin nätbank.

Det är enkelt och tryggt att börja använda e-fakturan. Laine poängterar att det e-fakturaförslag som kommer från Skatteförvaltningen till nätbanken inte är falskt och att det inte hänför sig någon säkerhetsrisk till att godkänna fakturan.

– Att godkänna e-fakturaförslaget betyder ännu inte att kontot debiteras med fakturorna automatiskt utan kunden ska godkänna varje faktura. Om kunden vill kan hen separat också börja använda en automatisk betalningsfunktion och då debiteras kontot med fakturan automatiskt på förfallodagen.

Statskontoret uppmuntrar till att ta i bruk e-fakturor

Även Statskontoret uppmuntrar kunderna att ta i bruk e-fakturor för betalningar till staten. “Genom att ta i bruk en e-faktura behöver kunden inte ta hand om förfallodagen och fakturorna till staten blir inte obetalda. Det är också miljövänligt när pappersfakturor inte behöver skickas per post”, berättar betalningsrörelsechef Tarja Tapio vid Statskontoret. Från staten skickas årligen cirka 5,5 miljoner fakturor i pappersform för postbefordran.

 

Läs mer om e-fakturan:

Beställ e-faktura för skatter (vero.fi)

Mer information: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter