Hoppa innehåll

Avbrott i vår utlåningsenhets datasystem 23.12.– 31.12.

Statskontorets utlåningsenhet tar från och med den 1.1.2024 i bruk ett nytt låneskötselsystem. På grund av ibruktagandet sker ett avbrott i våra system under perioden 23.12.2023–31.12.2023.

Under avbrottet kan Statskontoret inte behandla kundernas låneärenden, som att skicka ut betalningar eller registrera dem. Med anledning av systemreformen ber vi de kunder som har betalningar som förfaller år 2023 att betala dem senast torsdagen den 21 december.

Vi ber er också beakta att vår kundservice är begränsad vid ovan nämnda tidpunkt på grund av systemavbrottet.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter