Hoppa innehåll

Nytt sätt att främja nätfakturor: förslag om e-faktura skickas till hundratusentals Nordeas kunder

Cirka 450 000 Nordeas personkunder får i juni ett förslag om e-faktura från Skatteförvaltningen till sin nät- eller mobilbank. När kunden godkänner förslaget får hen i fortsättningen skattefakturorna direkt till nätbanken som e-fakturor. Skatteförvaltningen vill göra det lättare att komma ihåg förfallodagen för skatter genom att uppmuntra användningen av e-fakturor.

Förslag till e-faktura ges till Nordeas kunder som har fastighetsskatt att betala och som ännu inte har beställt e-faktura på sina skatter och som har meddelat Skatteförvaltningen Nordeas kontonummer för skatteåterbäring. Kunden har 30 dagar på sig att reagera på förslaget. Om kunden inte godkänner förslaget försvinner det automatiskt från nätbanken.

E-fakturan är enkel och säker

Överinspektör Irene Laine vid Skatteförvaltningen berättar att det är fråga om ett försök med vilket man vill hjälpa kunderna att komma ihåg skattens förfallodagar.

– När kunden tar i bruk en e-faktura i nät- eller mobilbanken får hen fakturan direkt till sin bank cirka två veckor före fakturans förfallodag. E-fakturan har de uppgifter som behövs, såsom konto- och referensnummer samt rätt belopp att betala. På så sätt behöver kunden inte klicka på uppgifterna när hen betalar fakturan, utan kan endast godkänna e-fakturan i sin egen nätbank, säger Laine.

Enligt Laine är i synnerhet fastighetsskatten en skatt som kunderna ofta glömmer att betala.

– Eftersom dröjsmålsränta börjar inflyta på skatten genast efter förfallodagen är det också billigare för kunderna att ta i bruk e-fakturan när skatterna betalas i tid, konstaterar Laine.

Det är enkelt och säkert att ta i bruk e-fakturan. Laine betonar att förslaget till e-faktura från Skatteförvaltningen inte är ett bedrägeri och att godkännandet av förslaget inte är förknippat med säkerhetsrisker.

– Om kunden godkänner e-fakturan innebär det ännu inte att fakturorna debiteras automatiskt från kontot, utan kunden ska godkänna varje faktura. Kunden kan också separat ta i bruk funktionen för automatisk betalning, varvid fakturan debiteras kontot automatiskt på förfallodagen.

Statskontoret uppmuntrar till att ta i bruk e-fakturor

Även Statskontoret uppmuntrar kunderna att ta i bruk e-fakturor för betalningar till staten. “Genom att ta i bruk en e-faktura behöver kunden inte ta hand om förfallodagen och fakturorna till staten blir inte obetalda. Det är också miljövänligt när pappersfakturor inte behöver skickas per post”, berättar betalningsrörelsechef Tarja Tapio vid Statskontoret. Från staten skickas årligen cirka 5,5 miljoner fakturor i pappersform för postbefordran.

Läs mer om e-fakturan:

Beställ e-faktura för skatter (vero.fi)

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter