Utfallet av statens mål för nätfakturor följs upp med månatliga rapporter.

I rapporten nedan kan du granska statistiskas uppgifter om statens försäljningsfakturor och inköpsfakturor. Du kan söka volymuppgifter om förmedlade försäljnings- och inköpsfakturor per kanal, bokföringsenhet och förvaltningsområde. Dessutom kan du granska andelar nätfakturor i procent på statsnivå, per förvaltningsområde eller bokföringsenhet. Uppgifterna kan sökas för åren 2020–2024.