Hoppa innehåll

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 21 december 2020, klockan 9. Ansökningsperioden fortsätter till 26.2.2021.

Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker om det under ansökningsperioden kommer att få stöd.

Villkor är att omsättning har minskat

Kostnadsstöd är avsett för företag vars omsättning har minskat med mer än 30% på grund av pandemin i juni- oktober 2020 jämfört med referensperioden 2019. Om företaget grundades den 1 maj 2019 eller senare är referensperioden från 1 januari till 29 februari 2020.

De sektorer som omfattas av stödet har definierats i regeringsbeslutet den 18 december. Listan över sektorer definierar de sektorer som stödet riktar sig till och som har påverkats av korona. Listan över sektorer hjälper till att överväga andra möjliga skäl till varför företagets omsättning har minskat. Dessa inkluderar säsongsvariationer i
företagets omsättning eller en minskning av omsättningen på grund av andra orsaker än koronavirusepidemin.

Om företagets sektor inte faller inom ramen för stödet enligt dekretet kan företaget ansöka om kostnadsstöd om dess omsättning har minskat med mer än 30% på grund av korona i juni-oktober 2020 jämfört med samma tidsperiod 2019. Företaget skall visa särskilt allvarliga skäl för att bevisa att minskningen av omsättning har skett på grund av korona. Till exempel kan en begränsning eller order som har gjort det svårt att bedriva ett företag betraktas som en särskilt allvarlig anledning.

Statskontoret betjänar

Statskontorets webbplats på ansokkostnadsstod.fi innehåller en mängd information, vanliga frågor och omfattande instruktioner för att fylla i ansökan. Dessutom har de sökande en kostnadstödkalkylator som kan användas för att uppskatta stödbeloppet.

Sökande kommer också att ha tillgång till en chatt- och telefontjänst på vardagar från 9 till 15 på 0295 50 3050. Chattjänsten är tillgänglig för dem som har loggat in på transaktionskanalen.

Beslut och statistik publiceras på Statskontorets webbplats

Ansökningar och beslut om utgiftsstöd publiceras på Statskontorets webbsida. Från sidan kan du till exempel övervaka steget för att behandla ansökningar och rapportera information om ansökningar och deras behandling. Den första statistiken för ansökan kommer att publiceras dagen efter att ansökan startar.

Ytterligare information

Fyll i ansök i E-tjänst >

ansokkostnadsstod.fi

Kostnadsstöd telefontjänsten tjänar på vardagar från 9.00 till 15.00 på 0295 50 3050

Ytterliggare information för media:

Timo Laitinen, generaldirektör, tfn. 040 060 3561
Jyri Tapper, divisionschef, tfn. +358 295 502 950
Tuomo Yliluoma, servicechef, tfn +358 295 503 349

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter