Hyppää sisältöön

Valtio ottaa vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen

Koronapandemian seurauksena siirtymäkausi Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen on ollut alkuperäistä suunnitelmaa pidempi. Vuoden 2021 huhtikuusta alkaen valtiolle lähetetyt laskut tulee kuitenkin olla Eurooppa-normin mukaisia.

Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) tuli voimaan 1.4.2020. Laki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan varautumaan siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen ajoissa, jotta valtiolle viimeistään 1.4.2021 alkaen lähetetyt laskut täyttävät Eurooppa-normin vaateet.

Jos yritys tai elinkeinonharjoittaja ei kykene perustellusta syystä lähettämään Eurooppa-normin mukaista laskua vaaditussa aikataulussa, tulee siitä sopia erikseen jo tilauksen tai sopimuksen laatimisen yhteydessä.

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) astui voimaan 1. päivä huhtikuuta 2020. Tämän lain nojalla valtionhallinnolla on ollut jo valmius lähettää ja ottaa vastaan verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa Eurooppa-normia. Lisäksi laskun saajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta yritykseltä lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa.

Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0) vastaavat eurooppalaista standardia.

Lisätietoja:
maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi
johtava taloushallinnon asiantuntija Pirjo Ilola, pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi
projektipäällikkö Kirsi Launomaa, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset