Hoppa innehåll

Framgångsrika pilottester med eKvitto och engångsfakturering av konsumenter under ledning av Statskontoret

Statskontoret bidrar för egen del till att projektet Företagets digitala ekonomi blir framgångsrikt. Projektet startade 2021 och fortsätter till slutet av 2024. I projektet ansvarar Statskontoret för utvecklingen av eKvitto, Nätfaktura och Upphandlingsmeddelanden. Målet är att användningen av dem ska bli vardag i företag och inom den offentliga förvaltningen.

Statskontoret har i projektet Företagets digitala ekonomi genomfört pilottester med eKvitto och engångsfakturering av konsumenter. Pilottesterna var lyckade och båda projekten kan gå vidare enligt målsättningen.

Projektet Digital ekonomi genomförde ett lyckat pilottest med eKvitto tillsammans med polisen i november 2021.

Statskontoret pilottestade eKvittot i projektet Digital ekonomi tillsammans med en enhet inom polisen hösten 2021. Kvitton på inköp med betaltidskort kopplades samman med kreditkortsfakturan. När eKvittona redan finns som bilaga till fakturan blir det enklare att godkänna kortfakturan. Att endast behöva behandla de fakturor som saknar kvitton underlättar hanteringen och sparar arbetstid.

Nu ska lärdomarna och erfarenheterna från pilottestet sättas i arbete, när eKvittot överförs till produktion. Polisen tar eKvittot i produktionsbruk under 2022. Läs mer om eKvitto

De första digitala engångsfakturorna till konsumenter förmedlades i januari.

e-faktura är ett begrepp och en funktion som nästan alla konsumenter känner till. Det är en tjänst som skapats för återkommande fakturering och som konsumenten får tillgång till när han eller hon vid betalning av den första fakturan från en fakturautställare kommer ihåg att beställa fakturautställarens följande fakturor direkt till sin nätbank.

Inom projektet beslöt man att börja utveckla en elektronisk engångsfaktura till konsumenter, eftersom det finns ett behov av en sådan och både företag och konsumenter drar nytta av det.

När konsumenten endast får en faktura av engångskaraktär är det ännu inte möjligt att få den elektroniskt, även om konsumenten skulle vilja det. För företag som fakturerar både företag och konsumenter innebär detta att man använder minst två olika faktureringssätt i stället för bara ett effektivt sätt.

Vid sidan av samarbetet med bankerna inledde Apix Messaging Oy, Isolta Oy, MobilePay Finland Oy och representanter för Statskontorets projekt Företagets digitala ekonomi i december 2021 testning av en engångsnätfaktura. Målet var att verifiera att det går att skicka en nätfaktura till konsumentens MobilePay-applikation från Isolta Oy:s faktureringsprogram Arkhimedes och att kartlägga vilka ändringar som behövs i fakturaförmedlingen. Apix var nätfakturaförmedlaren. I januari i år, efter lyckade tester, förmedlades de första engångsnätfakturorna till konsumenter.

Även om Finland är ett av de ledande länderna inom digitalisering har vi fortfarande behov av och möjligheter att utveckla tjänster som bidrar till de finländska företagens framgång. Det viktigaste i

utvecklingen är ett fungerande samarbete över sektorsgränserna. Detta förverkligades utmärkt i det ovan beskrivna pilotprojektet och i övergången till produktion. Läs mer om Nätfaktura

Läs mer om projektet Företagets digitala ekonomi (På finska)

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter