Hoppa innehåll

Statskontoret och FPA konkurrensutsatte tillsammans leverantör av prepaid-betalkort

Statskontoret och FPA konkurrensutsatte tillsammans leverantör av prepaid-betalkort. En säker och lättanvänd prepaid-betalkortslösning behövs i situationer där det inte är möjligt att betala ersättningar till kundens bankkonto. Ett femårigt avtal om lösningen med ett prepaid-betalkort undertecknades 15.2.2023 med finländska Enfuce, som erbjuder betaltjänster. Den nya tjänsten ersätter en motsvarande tjänst som använts tidigare.

Varför använder statliga organisationer och FPA prepaid-betalkort?

Vissa statliga organisationer och FPA betalar årligen avgifter och ersättningar till hundratusentals finländare och personer som bor i Finland. Det är inte alltid möjligt att betala in ersättningarna på ett bankkonto. I dessa situationer används prepaid-betalkort för betalning av avgifter och ersättningar.

”En del av organisationerna inom den offentliga förvaltningen är med stöd av författningar eller andra normer skyldiga att betala stöd eller motsvarande till betalningsmottagarna. Av grundad anledning behövs för en del av dessa ett alternativt betalningsinstrument vid sidan av den traditionella betalningsöverföringen.

Vid offentlig upphandling ingås vanligtvis ett tidsbundet avtal. När det föregående avtalet gick ut ordnade vi en ny konkurrensutsättning. Som ny partner valdes finska Enfuce”, berättar Statskontorets divisionschef Lasse Skog.

För första gången genomförde Statskontoret och FPA upphandlingen tillsammans

Statskontoret svarar för styrningen av statens betalningsrörelse. Statskontoret sammanställde behovet hos FPA och andra organisationer som använder prepaid-betalkortslösningar. Utifrån dessa konkurrensutsatte Statskontoret prepaid-betalkortstjänsten tillsammans med FPA.

”Nytt i denna konkurrensutsättning var att Statskontoret och FPA fördjupade samarbetet vid genomförandet av upphandlingarna. Vi fick både synergifördelar och volymfördelar när vi förenade olika organisationers liknande behov. På så sätt kunde man producera den mest kostnadseffektiva lösningen för den offentliga förvaltningen. Samarbetet med FPA förlöpte mycket bra. Det var öppet och fruktbart. Här är det bra att fortsätta”, konstaterar Skog.

”Vi har gemensamma kunder med statsförvaltningen. Det är förnuftigt även för kunderna att vi samarbetar i sådana här upphandlingar. Slutligen tjänar detta kunden och hennes bästa”, betonar direktör Nina Nissilä vid FPA.

Mer information om samarbetet fås av:

Lasse Skog
Divisionschef, Statskontoret
telefon: +358 295 502 444
e-postadress: lasse.skog@valtiokonttori.fi

Nina Nissilä
Direktör, FPA
Kontakt via FPA:s kommunikation, tel. 020 634 7745, vardagar kl. 9–16,
e-postadress: viestinta@kela.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter