Hoppa innehåll

Den offentliga distributionskanalen för statens ekonomiska, resurs- och resultatdatatsl förnyas

Statens offentliga tjänst för ekonomiska, resurs- och resultatdata Netra.fi-tjänst har nått vägs ände. Netra öppnades redan i början av millenniet. Under sin historia har den tjänat flitigt såväl interna aktörer inom statsförvaltningen som vem som helst med intresse för datainnehåll. Nu har tjänsten nått slutet av sin tekniska livscykel.

Den nästan 20-åriga webbsidan Netra.fi stängs den 23 mars 2020.

Du kan bekanta dig med Tutkihallintoa.fi-tjänstens

Du kan bekanta dig med Tutkihallintoa.fi-tjänstens testversion på webbsidan https://www.tutkihallintoa.fi.

Vi öppnar en ny Tutkihallintoa.fi tjänst redan i början av nästa år, så att användarna kan jämföra informationsinnehållet och lämna önskemål om den nya tjänsten. I samband med reformen är det ett bra tillfälle att uppmärksamma också tjänstens informationsinnehåll och disposition.

Även framdeles kommer vi att erbjuda en öppen vy över statens ekonomi-, resurs- och resultatdata och sträva efter att ännu bättre möta olika målgruppers behov. Utöver statens information kommer också kommunernas ekonomidata att finnas i samma tjänst.

Tjänsten, som öppnades i början av januari, är inte helt klar när den publiceras. Tjänstens datainnehåll kommer med tiden att växa kraftigt, i synnerhet från och med början av 2021, när tjänsten gradvis börjar få kommunala utfallsdata. Vi utvecklar vår tjänst ständigt efter era, våra kunders önskemål.

Det informeras ännu separat om alla delområden när de är färdiga, och de gamla tjänsterna faller bort.

Bekanta dig redan nu med testversionen av den nya Tutkihallintoa.fi-tjänsten >

Vad återstår oförändrad?

Granskning av statens informationer från offentlig tjänst

Statliga ekonomi-, resurs- och resultatdata finns också framdeles tillgängliga i den offentliga, om än nya rapporteringstjänsten. Vi kommer att lägga olika färdiga rapporter om samtliga datainnehåll ovan i den nya tjänsten, så att de är lättare än tidigare att förstå och hitta.

Vårt mål är att de färdiga rapporterna i så stor utsträckning som möjligt ska täcka olika informationsbehov, vare sig man vill granska staten i sin helhet, eller till exempel per administrativa sektorer eller enskilda redovisningsenheter. Användaren kan valfritt filtrera rapportvyer och granska data till exempel visavi budgeträkenskaper eller affärsredovisningen. Färdiga rapporter redigeras eller förverkligas ytterligare på basis av behov och efterfrågan.

Statens resultatinformationssystem

Resultatdatasystemet, där resultatstyrda ämbetsverk registrerar sina resultatmål och deras utfall ändras inte. Endast inloggningen till systemet ändrades i november 2019. Användare av systemet har informerats separat om detta.

Planerings- och uppföljningsdokument för resultatstyrda ämbetsverk samr VES-/TES -dokument

Redovisningsenheter upprätthåller länkar till planeringens och uppföljningens dokumentsidor i resultatinformationssystemet såsom tidigare. Palkeet upprätthåller länkar till myndigheternas VES- / TES -dokumentsidor. Alla dessa länkar finns samlat tillgängliga i den nya rapporteringstjänsten.

Statens ekonomi- och personalförvaltningens datainnehåll

Förutom färdiga rapporter, kan användaren via ett öppet gränssnitt hämta ekonomi- och personalförvaltningens datainnehåll för egen bearbetning,

Vad ändras?

Egenrapportering

I den nyaTutkihallintoa.fi-tjänsten är samma information tillgänglig som i Netra.fi-tjänsten, till exempel kan finansiell information fortfarande granskas på statlig, administrativ och redovisningsenhetsnivåer genom att gå till de lägsta bokföringsnivåerna enligt bokföringens och budgetbokföringens kontoplan. Den nya tjänsten ger dock inte lika omfattande möjligheter för frivillig rapportering, utan data granskas med hjälp av färdiga rapportvyer. Förutom färdiga rapporter, kan användaren via ett öppet gränssnitt även hämta rådata ur statens centrala bokföringsdata för egen bearbetning.

Inom statsförvaltningen utförs rapportering av ekonomidata även i nuläget i Kiekus datasystem, som även omfattar centralbokföringens data. Vårt mål är att experter med behov av mer detaljerad information kunde få relevant rätt till rapporter om data i Kiekus centralbokföringen. Vi undersöker just nu denna möjlighet tillsammans med Palkeet. Informationsbehovet utöver den offentliga tjänstens utbud tillgodoses av analys- och rapporteringstjänster vid Statskontoret och Palkeet.

Ledningens rapporteringstjänst eller färdiga rapporter för regelbundet utskick via e-post

Färdiga rapporter som regelbundet skickas med e-post eller ledningens så kallade rapporteringstjänster stryks som sådan ur serviceutbudet. Målet är att samma datainnehåll finns i den offentliga rapporteringstjänsten. Informationen uppdateras alltjämt på månadsvis.

Frågor eller bekymmer? Kontakta oss!

Vi vill implementera en ny tjänst för dina behov på bästa möjliga sätt. Vi tar alla idéer och farhågor tacksamt emot.

I synnerhet i fråga om mer detaljerad specifikation av den statliga förvaltningens interna rapporteringsbehov och om eventuella rapporteringsbehov hos Kiekus centralbokföring, ber om era synpunkter, så att vi i tid kan ställa beredskap för dem.

Kontaktinformation:

Förfrågningar som rör den nya tjänsten samt förvaltningens interna rapporteringsbehov:
projektledare Anna Sirenius, anna.sirenius@valtiokonttori.fi

Resultatinformationssystem:
projektledare Kimmo Järvinen, kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter