Hyppää sisältöön

Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietojen julkinen jakelukanava uudistuu

Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja tarjoava julkinen Netra.fi-palvelu on tulossa tiensä päähän. Netra avattiin jo vuosituhannen alussa. Historiansa aikana se on palvellut laajasti sekä valtionhallinnon sisäisiä toimijoita että ketä vain tietosisällöistä kiinnostuneita henkilöitä. Nyt palvelu on tullut teknisen elinkaarensa päähän.

Lähes 20-vuotias Netra.fi-sivusto suljetaan 23.3.2020.

Voit tutustua uuden Tutkihallintoa.fi-palvelun testiversioon jo nyt

Voit tutustua uuden Tutkihallintoa.fi-palvelun testiversioon jo nyt osoitteessa https://www.tutkihallintoa.fi.

Avaamme uuden Tutkihallintoa.fi-palvelun heti ensi vuoden alussa, jotta käyttäjät ehtivät vertailla tietosisältöjä ja esittää toiveita uudelle palvelulle. Uudistuksen yhteydessä on hyvä hetki kiinnittää huomiota myös palvelun tietosisältöihin ja esittämistapaan.

Tarjoamme jatkossakin avoimen näkymän valtion talous- henkilöstö- ja tuloksellisuustietoihin ja uudessa palvelussa eri kohderyhmien tarpeisiin pyritään vastaamaan entistäkin paremmin. Valtion tietojen lisäksi samaan palveluun saadaan myös kuntien taloustiedot.

Tammikuun alussa avattava palvelu ei ole julkaisuhetkellä kaikilta osiltaan valmis. Palvelun tietosisällöt kasvavat merkittävästi ajan myötä, olennaisesti varsinkin vuoden 2021 alusta, kun palveluun aletaan saada vaiheittain kuntatalouden toteumatietoja. Kehitämme palvelua jatkuvasti teitä, asiakkaitamme, kuunnellen.

Kaikista osa-alueista tiedotetaan vielä erikseen niiden valmistuttua sekä vanhojen palveluiden poistuessa käytöstä.

Tutustu uuden Tutkihallintoa.fi-palvelun testiversioon jo nyt >

Mikä pysyy ennallaan?

Valtion tietojen tarkastelu julkisesta palvelusta

Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustiedot ovat jatkossakin saatavilla julkisesta, joskin uudesta, raportointipalvelusta. Teemme uuteen palveluun erilaisia valmisraportteja kaikista edellä mainituista tietosisällöistä niin, että ne ovat entistä helpommin ymmärrettävissä ja paremmin löydettävissä.

Tavoitteenamme on, että valmisraportit kattaisivat mahdollisimman laajasti erilaiset tietotarpeet, halutaan sitten tarkastella valtiota kokonaisuutena tai vaikka hallinnonaloittain tai yksittäisiä kirjanpitoyksiköitä. Käyttäjä voi halutessaan suodattaa raportointinäkymiä ja tarkastella tietoja esimerkiksi talousarviokirjanpidon tai liikekirjanpidon tilien näkökulmista. Valmisraportteja muokataan tai toteutetaan lisää tarpeiden ja kysynnän mukaan.

Valtion tulostietojärjestelmä

Tulostietojärjestelmä, johon tulosohjatut virastot vievät tulostavoitteitaan sekä niiden toteumia, ei muutu. Ainoastaan järjestelmään kirjautuminen on muuttunut marraskuussa 2019. Tästä on tiedotettu tulostietojärjestelmän käyttäjiä erikseen.

Tulosohjattujen virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat sekä VES-/TES -asiakirjat

Kirjanpitoyksiköt ylläpitävät linkkejä suunnittelun ja seurannan asiakirjasivuille tulostietojärjestelmässä kuten ennenkin. Palkeet ylläpitää edelleen linkkejä virastojen VES-/TES -asiakirjasivuille. Kaikki nämä linkit ovat kootusti saatavilla uudesta raportointipalvelusta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietosisällöt

Valmisraporttien lisäksi käyttäjä voi hakea talous- ja henkilöstöhallinnon tietosisältöjä itselleen työstettäväksi avoimen rajapinnan kautta.

Mikä muuttuu?

Omaehtoinen raportointi

Uudessa Tutkihallintoa.fi-palvelussa on käytettävissä samat tiedot, kuin Netra.fi-palvelussa, esimerkiksi taloustietoja voi edelleen tarkastella valtio-, hallinnonala- ja kirjanpitoyksikkötasoilla porautuen liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon tilikartan mukaisille alimmille kirjaustasoille. Uusi palvelu ei kuitenkaan sisällä yhtä laajoja omaehtoisen raportoinnin mahdollisuuksia, vaan tietoja tarkastellaan valmiiden raportointinäkymien avulla. Valmisraporttien lisäksi käyttäjä voi hakea valtion keskuskirjanpidon tietojen raakadatan itselleen työstettäväksi avoimen rajapinnan kautta.

Valtionhallinnon sisällä taloustietojen raportointia tehdään tälläkin hetkellä Kieku-tietojärjestelmässä, joka sisältää myös valtion keskuskirjanpidon tiedot. Tavoitteenamme on, että seikkaperäisempää tietoa tarvitsevat asiantuntijat voisivat saada tarvittavat käyttöoikeudet Kiekun keskuskirjanpidon tietojen raportointiin. Selvitämme parhaillaan tätä mahdollisuutta yhdessä Palkeiden kanssa. Tämän lisäksi julkisen palvelun tarjonnan ylittäviin tietotarpeisiin vastataan Valtiokonttorin ja Palkeiden analysointi- ja raportointipalveluilla.

Johdon raportointipalvelu eli sähköpostitse määräajoin toimitetut valmisraportit

Sähköpostiin määräajoin toimitetut valmisraportit, eli niin sanottu johdon raportointipalvelu poistuu sellaisenaan palvelutarjonnasta. Tavoitteena on, että vastaavat tietosisällöt ovat saatavilla julkisesta raportointipalvelusta. Tiedot päivittyvät edelleen kuukausittain.

Kysymyksiä tai huolenaiheita? Ota yhteyttä!

Haluamme rakentaa uuden palvelun, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tarpeisiinne. Otamme kaikki ajatukset ja huolenaiheet kiitollisina vastaan.

Erityisesti valtionhallinnon sisäisten raportointitarpeiden tarkemman määrittelyn ja mahdollisten Kiekun keskuskirjanpidon raportointitarpeiden osalta pyydämme näkemyksiänne, jotta voimme varautua niihin ajoissa.

Yhteystiedot:

Uuteen palveluun liittyvät tiedustelut sekä hallinnon sisäiset raportointitarpeet:
projektipäällikkö Anna Sirenius, anna.sirenius@valtiokonttori.fi

Tulostietojärjestelmä:
projektipäällikkö Kimmo Järvinen, kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset