Hoppa innehåll

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 4/2019 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 4/2019 har publicerats den 3 December.  Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt:

Ge oss feedback på webbsidan föreskrifter och instruktioner

Ekonomi:

Tjänsten Suomi.fi-betalningar blir avgiftsbelagd i början av 2020
Nätfakturan är snabb och säker även vid undantagstillstånd
Framtidens upphandlingsväsende byggs upp i samarbete
Processen för centraliserade valutatransaktioner utvidgas till samtliga ämbetsverk
Nya föreskrifter och instruktioner för redovisningen har publicerats

Kunskap:

Tutkihallintoa.fi samlar information om statens och kommunernas ekonomi, personal och resultat på en plats – ersätter även en del av datainnehållen i den tidigare tjänsten Netra
Det föreslås ändringar i uppgifterna som sköts vid Statskontoret och Palkeet
Utbildning i automatiserad finansiell rapportering för kommuner och samkommuner

Arbetsliv:

På kommande! Arbetsmiljö för samutveckling – Työ 2.0 Lab
Ansök om Kaiku-priset
Ny bulletin: Hälsningar från utvecklingen av arbetslivet

Läs nyhetsbrev Nyheter från kontoret 4/2019 >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter