Hoppa innehåll

Processen för centraliserade valutatransaktioner utvidgas till samtliga ämbetsverk

De viktigaste valutamässiga betalningsflödena för de ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi har redan i flera år sköts effektivt med hjälp av centraliserad valutahandel och betalningsprocesser som sparar på resurser. Statskontoret har centraliserat köpt nödvändiga valutor för betalningarna som ämbetsverken har kunnat använda sig av vid sina valutatransaktioner. För staten har processen bland annat möjliggjort bättre valutakurser, en mera automatiserad process för kassaprognoser, bokföring utan kurskorrigeringar samt ett bättre perspektiv avseende riskpositioner.

De betalningsflöden som de centraliserade valutatransaktionerna omfattar har ända sedan början stått för över 90 procent av statens valutamässiga betalningsflöden. Nu när systemet Handi tas i bruk är avsikten att engagera alla ämbetsverk i processen.

Den centraliserade valutahandeln och betalningsprocessen omfattar största delen av de valutor som behövs i ämbetsverkens transaktioner. Om ämbetsverket emellertid har valutamässiga betalningar i en valuta utanför den centraliserade valutahandeln betalas de som vanligt från bokföringsenhetens konto i euro.

Bokföringsenheterna får mer information om temat och vid behov kan även Statskontoret eller Palkeet kontaktas direkt.

För mer information, kontakta:

Statskontoret: kassa@valtiokonttori.fi, maksuliike@valtiokonttori.fi
Palkeet: maksuliike@palkeet.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter