Hoppa innehåll

Bekanta dig med kostnadsstödets mellanrapport

Företagens temporära kostnadsstöd kunde ansökas 7.7 – 31.8.2020.

Information om antalet kostnadsstödsansökningar och beslut finns på Statistik: Kostnadsstöd -sidan.

På sidan finns en utförlig uppdaterabar rapport från vilken man bl.a ser antal ansökningar och beslut de företag som fått stöd samt hur stödet fördelat sig regionalt och branschvis.

Utöver det finns kostnadsstödets mellanrapport på sidan och i den presenteras situationen direkt efter ansökningstidens utgång.

Förflytta dig till Statistik: Kostnadsstöd -sidan här

Kostnadsstödets webbsida (ansökningstiden har upphört)

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter