Hoppa innehåll

Gemensam realtidsekonomi i Norden: Digitalisering av ekonomiförvaltningen gör vardagen enklare för små och medelstora företag

De nordiska länderna har som mål att bygga ett elektroniskt affärsverksamhetsområde där affärsdata förmedlas automatiskt, tryggt och i realtid både mellan företag och mellan företag och myndigheter. Den 1 september godkände de nordiska näringsministrarna en verksamhetsplan för projektet Nordic Smart Government (NSG) för att införa en realtidsekonomi i Norden.

Realtidsekonomin gör vardagen enklare för små och medelstora företag och sparar pengar. Enligt en uppskattning inom NSG-projektet kommer de två miljoner nordiska små och medelstora företagen att spara 500 miljoner euro till år 2025 om de använder elektroniska affärsdata och ekonomiförvaltningstjänster.

Verksamhetsplanen för realtidsekonomin går ut på att små och medelstora företag under de närmaste åren börjar använda elektroniska affärsverifikationer (såsom e-kvitton) och tjänster, öppna och standardiserade gränssnitt byggs upp mellan system, och privata och offentliga tjänster som använder elektroniska affärsdata införs för företag. Läs mer om verksamhetsplanen på webbplatsen för NSG-projektet (på engelska).

Verksamhetsplanen svarar på regeringsprogrammets målsättning att Finland ska bli föregångare inom realtidsekonomin. Ministerierna och ämbetsverken i Finland inför lösningar enligt verksamhetsplanen och skapar förutsättningar för att utveckla nya tjänster i tätt samarbete med företag och organisationer.

Näringsministrarnas godkännande ger ett starkt mandat att fortsätta det nordiska samarbetet för digitalisering av ekonomiförvaltningen. Samarbete mellan nordiska myndigheter är nödvändigt för att säkerställa att affärsdata också förmedlas mellan de nordiska länderna. Samarbetet fortsätter i det följande skedet av NSG-projektet.

NSG är ett gemensamt projekt för de nordiska handelsregistermyndigheterna och ett antal andra myndigheter, företag och organisationer. Från Finland deltar Patent- och registerstyrelsen (PRS) och bland annat Skatteförvaltningen, Statskontoret och Statistikcentralen i projektet. Se en film om NSG-projektet på Bolagsverkets YouTube-kanal (speltid ca 4 minuter).

För mer information kontakta:

Franck Mertens
Projektdirektör
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212

Sanna Esterinen
Programdirektör
Skatteförvaltningen
Tfn 029 512 4409

Tanja Wistbacka
Biträdande direktör
Statskontoret
Tfn 029 550 3293

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter